Láká vás umění? Zapište se na kurz KTF UK

20. 8. 2014 | Aktuality

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty (KTF) Univerzity Karlovy zve všechny nadšence pro výtvarné umění a jeho dějiny na svůj celoroční kurz s názvem Přehledné dějiny umění. Probíhat bude v rámci programu celoživotního vzdělávání, a to každý pátek dopoledne.

Přednášející kurzu se budou věnovat nejen malířství, sochařství a architektuře, ale i různým neobvyklým či zajímavým úkazům, na něž lze při studiu historie umění narazit. Prostor samozřejmě dostane jak česká, tak i světová tvorba. Pro přihlášení do kurzu nejsou nutné žádné konkrétní znalosti či ukončené studium určitého oboru, naopak je určený široké veřejnosti – k účasti postačí jen čirý zájem. Kurz tak může být užitečný všem věkovým kategoriím, včetně těch, kteří mají v úmyslu se v budoucnu věnovat vysokoškolskému studiu umění nejen na KTF.

Přihlášky do kurzu fakulta přijímá až do konce září. Samotná výuka se bude konat přímo na KTF, a to každý pátek od 10:00 do 11:30 hod., přičemž první přednáška se uskuteční 3. října 2014 a poslední na konci května roku 2015. Kurz s celkovou dotací 24×90 minut výuky vyjde jeho účastníky na 4.800,– Kč. Úspěšní absolventi na závěr získají certifikát o absolutoriu kurzu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Více informací naleznete na této stránce.

Zdroj: iforum.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz