Konference Beyond Horizons přilákala na ŠKODA AUTO Vysokou školu více než 600 účastníků

27. 11. 2019 | Tiskové zprávy

IMG_6001-226. listopadu 2019, Mladá Boleslav: Ve dnech 14. – 15. 11. 2019 proběhla na ŠKODA AUTO Vysoké škole konference s názvem Beyond Horizons: Technology and Business World in 21st Century. Nesla se v duchu nejnovějších technologických trendů, digitalizace, průmyslu 4.0 či vzdělávání 4.0. Konference reagovala zejména na aktuální změny ve společnosti – rostoucí trhy, globalizaci či demografické změny.

Celou konferenci zahájil rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík. „Za necelé dva měsíce oslaví naše škola 20. výročí svého působení. Tato mezinárodní konference byla proto symbolickým odrazovým můstkem v oslavách, které pro studenty a veřejnost chystáme. Jejím cílem bylo nahlédnout do budoucnosti a dát účastníkům přehled o trendech, kterými se budou společnosti a pracovní trhy napříč celým světem ubírat,“ dodal Mertlík.

Na úvodní slovo navázal panel věnovaný tématu automobilového průmyslu 4.0 a slova se ujali Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a Itzhak Swary z izraelské Champion Motors. Maier svou přednášku uvedl netradičním způsobem a automobilový průmysl přirovnal k pražení popcornu. Stejně tak jako v rozžhaveném oleji rozhodují jednotky stupňů, kdy přijde přelomový okamžik a z kukuřice se stane popcorn, tak také v automobilovém průmyslu dochází k podobným momentům. Jedná se o proces, který je průkopnický, dynamický a zároveň neměnný. Podobně energicky pokračoval celou svou přednášku, kde se věnoval změnám a výzvám, kterým aktuálně čelí automobilový průmysl, zejména společnost ŠKODA AUTO.

Do tématu start-upů a jejich oceňování se následně ponořil Itzhak Swary. Ve svém příspěvku upozornil například na problém ve vyhodnocování ekonomické strategie start-upů. Ty se totiž často vyhýbají tradičním evaluačním postupům, což způsobuje, že většina start-upů nesplňuje potřebná kritéria svých byznysových plánů. Je podle něj proto nutné, aby se start-upy soustředily více na tvorbu trvale udržitelných a účinných hnacích mechanismů namísto současného konceptu „růstu za každou cenu“.

Digitalizace a pracovní trhy byly tématy druhého bloku, v rámci něhož vystoupili Corinne Hoisington z Central Community College v Lychburgu a Zdeňek Čech ze Zastoupení Evropské komise v České republice. Hoisington představila kariérní trendy ve čtvrté průmyslové revoluci a směr, kterým by měli být vzděláváni nynější i budoucí studenti. Hoisington mimo jiné zmínila, že vzdělávání se v budoucnu díky novým technologiím zcela přesune do digitálního světa, a to včetně technických a lékařských oborů. Praxi budou podle Hoisington studenti vykonávat skrze 3D simulace. Svou přednášku zakončila slovy vyzývajícími studenty, aby při výběru povolání nenásledovali své vášně, ale své příležitosti a vášně si vzali sebou.

Kterým změnám aktuálně čelí Evropská unie, vlivu průmyslu 4.0 a strategickému plánu Evropské komise se následně věnoval příspěvek Zdeňka Čecha.

Poslednímu bloku prvního dne zaměřeného na digitální přístupy v průmyslovém prostředí vévodily příspěvky Erskina Bluncka z německé University of Nürtingen-Geislingen, Inga Gestringa z University of Applied Sciences v Drážďanech a Franze Staberhofera z University of Applied Sciences Upper Austria. Hovořilo se o klíčových hráčích v digitálním světě a změnách v logistice, jež se stále větší digitalizací přichází. Porovnáváni byli největší světoví hráči tohoto oboru – USA, Čína a Německo. Tyto země mají například diametrálně odlišný názor na příchod autonomních vozidel. Zatímco téměř 50 % Číňanů se nemůže dočkat jejich používání, v USA je to už pouze 22 % obyvatel a nejvíce skeptičtí jsou Němci s 19 %.

Druhý den otevřely příspěvky Pavla Mertlíka a Jany Šrámové na téma vzdělávání 4.0. Šrámová, která působí v HR ŠKODA AUTO, se ve své prezentaci věnovala třem modelům zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Potvrdila, že tzv. transformativní vzdělávání, tedy důraz na rozvíjení kompetencí namísto předávání velkého množství informací, které  ŠKODA AUTO Vysoká škola přináší do českého vysokoškolského sektoru, je z pohledu jednoho z nejlepších zaměstnavatelů v České republice tou správnou cestou do budoucna.

Mertlík následně komentoval, jaké kompetence by měly být aktuálně studentům předávány. „Sekundární a terciální vzdělávání čelí výzvám, jaké nikdy předtím nezažilo. Stojí před nelehkým úkolem připravit novou mladou generaci na následujících 50 let ekonomické aktivity. Nikdo však, díky rapidně se měnícím změnám, neví, jak bude za půl století pracovní trh vypadat. Je tedy školách, aby zkombinovaly nejnovější profesní dovednosti s hlubokými dlouhodobými základy, na kterých mohou studenti v budoucnu stavět“, hodnotí aktuální stav směru, kterým by se mělo dnešní školství ubírat.

Do posledního bloku konference zaměřeného na spotřebitelský výzkum a klíčové postavení zákazníka v průmyslu 4.0 přijali pozvání hostující profesorka na ŠKODA AUTO Vysoké škole Sharon Vondra Thach z Tennessee State University a Michael Solomon ze St. Joseph´s University ve Philadelphii.

 „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo na konferenci získat tak kvalitní a rozmanité řečníky. Účastníci se tak mohli seznámit s pohledy na aktuální témata od odborníků z různých koutů světa – a to konkrétně z České republiky, Německa, USA, Rakouska a Izraele,“ komentuje konferenci Lenka Stejskalová, prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoké školy.

V rámci všech bloků probíhala velmi živá diskuze. Účastníci mohli své dotazy klást přímo na místě anebo přes aplikaci sli.do, do které byly během jednotlivých panelů zasílány desítky otázek a podnětů k diskuzi.

Partnery konference byly společnosti ŠKODA AUTO a.s., MONTANA, s.r.o., Bosch Rexroth, Hönigsberg & Düvel Datentechnik, s.r.o. a NMS Market Research, jež si pro přítomné na místě připravily demonstrace moderních technologií, které nyní vyvíjejí.

Fotografie z konference ke stažení zde.

Kontakt pro média

Mgr. Eva Gebauerová, eva.gebauerova@savs.cz, tel.: 730 803 113

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí unikátní bakalářské i navazující magisterské obory, které v sobě ideálně kombinují ekonomické vzdělání s kvalitním základem technických disciplín, dobrou jazykovou výbavu a praktické zkušenosti získané během praxe, jež je nedílnou součástí studia. Nabízí rovněž vlastní MBA program zaměřený na potřeby a perspektivy kariérně zaměřených profesionálů automobilového průmyslu. Škola sídlí v Mladé Boleslavi. Vybrané obory však nabízí i na své pražské pobočce.

Další články k tématu