Jaký je zájem o Karlovu univerzitu?

17. 3. 2005 | Aktuality

Počet uchazečů o studium na Karlově univerzitě letos opět vzrostl. Dorazilo asi 49 800 přihlášek, vloni to bylo o 1100 méně.

Nejvíce přihlášek – přes 10 300 – přišlo na Filozofickou fakultu, kde bývá tradičně největší zájem o psychologii, anglistiku, český jazyk a literaturu, překladatelství či historii.

Největší nárůst uchazečů zaznamenala Fakulta sociálních věd, 5600 přihlášek je asi o 900 více než v minulém roce. Zde se hlásí nejvíce studentů na mediální studia, marketing komunikace a žurnalistiku.

Méně lidí se naopak letos přihlásilo na práva, z 5500 uchazečů (asi o 200 méně než vloni) by jich mělo být přijato asi 550. Nejvíce ale klesá zájem o Pedagogickou fakultu, 3900 přihlášek znamená pokles asi o 500. Pravdě­podobně je to dáno tím, že se hlásí stále méně studentů na přírodovědné obory. Větší zájem mají o cizí jazyky a obory humanitního zaměření.

Zdroj: www.vzdelavani.ihned.cz