Jaké schopnosti a dovednosti chtějí zaměstnavatelé?

10. 1. 2005 | Studentský život

Hledáte místo? Zajímá vás, co od svých zaměstnanců jejich nadřízení a zaměstnavatelé požadují? Které firmy nejvíce berou absolventy? Jaké profese požadují zaměstnavatelé za perspektivní?

Hledáte místo? Zajímá vás, co od svých zaměstnanců jejich nadřízení a zaměstnavatelé požadují? Které firmy nejvíce berou absolventy? Jaké profese požadují zaměstnavatelé za perspektivní?

Vše závisí na vzdělání – požadavky kladené na pracovníky s výučním listem se samozřejmě liší od těch, které jsou žádány na vysokoškolácích. Dalším faktorem, který může leccos ovlivnit, je také počet zaměstnanců u společnosti, kde sháníte práci.

To jsou výsledky šetření, které provedl Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) mezi 700 firmami. Studii s názvem Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce NÚOV zveřejnil v lednu 2005.

Mezi všeobecně požadované kvality patří odborné znalosti oboru, schopnost rozhodovat se a nést zodpovědnost, řešit problémy a dále se vzdělávat. U absolventů SOU se podle výsledků studie očekává výkon manuálních a odborných dělnických profesí a dále schopnost čtení a porozumění pracovním instrukcím a ochota učit se. Maturanti musejí zvládat práci s výpočetní technikou, být přizpůsobiví a flexibilní. Očekává se též schopnost nést zodpovědnost.

Od lidí, kteří vystudovali VOŠ, zaměstnavatelé čekají zřetelně vyšší úroveň znalostí a dovedností než od pouhých maturantů. Vzrůst nároků na vysokoškoláky lze porovnávat téměř meziročně. Oproti roku 2000 jsou zaměstnavatelé náročnější na umění komunikovat v cizím jazyce, řešit problém a nést zodpovědnost.

Podle výsledků šetření tvoří absolventi 17 % přijímaných zaměstnanců. Nejotevřenější vůči nim bývají velké firmy (nad 500 zaměstnanců) a pak společnosti zaměstnávající mezi mezi 100 až 250 lidmi. Nejmenší zájem je přitom o nekvalifikovanou pracovní sílu, lidé se středním a vyšším odborným vzděláním nacházejí práci poměrně snadno.

Absolventi mají několik předností, které vyvažují v očích zaměstnavatelů jejich největší nedostatek – žádnou praxi, a sice čerstvě nabyté znalosti, ovládání práce na PC a také nezatíženost dřívějšími pracovními návyky.

Zaměstnavatelům chybějí pracovníci z oborů strojírenství a strojírenská výroba, z IT oborů a z elektrotechniky, telekomunikací a výpočetní techniky.

Zdroj: studie NUOV Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce

Další články k tématu