Jak zvýšit šanci na přijetí na VŠ

18. 2. 2019

Writing course test

Pokud zrovna podáváte přihlášku na vysokou školu, určitě jste si už od někoho vyslechli, že máte mít v záloze alespoň jednu „záchrannou“, tedy přihlášku na takovou školu, na kterou se s největší pravděpodobností dostanete. Jenže kromě soukromých škol, jaké máte vlastně možnosti? Na kterou školu máte největší šanci se dostat a na které veřejné vejšky berou bez přijímaček?

V minulém roce se na vysokou školu hlásilo přes 213 tisíc zájemců, přijato jich bylo necelých 75 tisíc, tedy asi 35 procent. Pokud se podobné počty přihlásí i letos, a je to velice pravděpodobné vzhledem k tomu, že procenta přihlášených jsou za posledních pět let víceméně stabilní, tak je jasné, že každý aspirující vysokoškolák by měl mít vybranou školu, na které má jistotu přijetí, nebo alespoň vyšší jistotu, než je oněch 35 procent.

Kde berou bez přijímaček

Na některé veřejné vysoké školy přijímají studenty na základě studijního průměru z určitých předmětů. To je případ bakalářského studijního programu na Fakultě managementu pražské VŠE, kde je rozhodující průměr z matiky za poslední tři roky studia na střední. Ten nesmí být vyšší než 2,00. Bez přijímaček se můžete dostat i na nejstarší univerzitu u nás. Například na některých oborech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zohledňují úspěchy na matematických a různých přírodovědných olympiádách. Na vybraných fakultách ČVUT vám konání přijímací zkoušky odpustí v případě, že jste úspěšně složili (obávanou) státní maturitu z matiky. Dejte si však pozor! Pokud budete žádat o prominutí příjímací zkoušky z některých z těchto důvodů, je zpravidla nutné podat si kvůli tomu žádost.

Jinde jsou podmínky pro budoucí vysokoškoláky ještě vstřícnější. Třeba na Slezskou univerzitu v Opavě je možné se dostat jen na základě včas podané a zaplacené přihlášky. Záleží však vždy na konkrétním oboru. Podobné bezpříjímačkové podmínky přijetí mají také na Univerzitě Pardubice, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nebo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – každá z fakult má však své vlastní podmínky a také stanovenou hranici počtu přijatých uchazečů. Pokud jich bude přes limit, rozhoduje studijní průměr nebo známky na maturitním vysvědčení.

Šance na přijetí

Podle údajů ministerstva školství byla loni úspěšnost přijetí na technické obory skoro 80 procent, čímž se tyto obory vyhouply do čela žebříčku s nejvyšší úspěšností přijetí. Na druhou stranu to jsou právě technické obory, které mají největší studentskou úmrtnost na bakalářské úrovni studia. Hned v závěsu jsou zemědělské a veterinární obory s 86procentní úspěšností přijetí a za nimi ekonomické obory, kde se úspěšnost pohybovala kolem 83 procent.

Jedním z faktorů, které ovlivňují počty přijatých je zájem o jednotlivé obory. Například u technických oborů počet podaných přihlášek v posledních letech neustále klesá. Naopak roste zájem o studium humanitních oborů, kam se loni hlásilo dvakrát více zájemců než na technické obory (přehled nejžádanějších oborů najdete zde). Společně s uměleckými obory a medicínou se tak humanitní obory řadí mezi ty, na které je nejtěžší se dostat.

Zdroj: MŠMT, weby škol