Jak začít psát seminární práci

28. 2. 2020 | Stojí za přečtení

stipkoNejtěžší na psaní seminárních či závěrečných prací bývá rozhodnutí, kde začít. Přinášíme vám proto přehled kroků, které vás dovedou od tématu až po první řádky ve Wordu. Čtěte!   

Výzkumná otázka

Než začnete s výzkumem, musíte si stanovit základní výzkumnou otázku. To pomůže určit, jaké zdroje pro vás budou využitelné. Dejme tomu, že otázka zní, jakým způsobem druhá světová válka ovlivnila módní styl ve Velké Británii. Rázem jste si určili tři důležitá kritéria výzkumu: téma (módní styl), časové vymezení (druhá světová válka, tedy roky 1939 až 1945) a geografické vymezení (Velká Británie).

Abyste nalezli odpověď na vaši výzkumnou otázku, můžete podle zásad psaní prací vaší univerzity či konkrétního vyučujícího konzultovat například následující zdroje: odborné publikace, akademické práce, odborné časopisy, historické záznamy. U zdrojů se rozlišují primární a sekundární, přičemž ty první by měly tvořit jádro vašeho výzkumu.

Výzkum může dle tématu práce zahrnovat i dotazníky, realizaci experimentů nebo návštěvu nejrůznějších míst. U kratších prací však tvoří základ výzkumu průzkum v knihovně a na internetu.

Upřesnění tématu

Mnohdy je největším problémem prací nalézt téma, které nebude příliš obecné. Práce mají stanovený rozsah a je vždy lepší podrobně rozebrat jedno úzké téma než se povrchně zabývat množstvím témat.

Pokud vás nenapadá, jak téma zpřesnit, sepište si všechny nápady a zkuste ke každému z nich pár minut hledat zdroje. Množství dostupných zdrojů ke každému z nich pak můžete využít při výběru konkrétního tématu – čím více dostupných zdrojů, tím snazší je téma zpracovat.

Jestliže si ani tak nebude vědět rady, obraťte se na vedoucího své práce či vašeho školitele a požádejte ho o pomoc. Vyučující může mít přístup ke zdrojům, k nimž byste se vy sami nedostali, nebo vás aspoň nasměruje správným směrem.

Ideální téma je takové, k němuž existuje dostatek zdrojů v odborných publikacích i časopisech, protože to znamená, že se mu věnuje více seriózních vědců. V některých případech ovšem najdete jen články v časopisech, zejména u novějších, aktuálních témat. I to může fungovat, pokud máte k dispozici více možných perspektiv.

Pokud budete váhat mezi dvěma tématy s obdobným množstvím zdrojů, znovu je nejlepší se poradit s vyučujícím. Ten vám může pomoct odhalit, které z témat má potenciál vést k novým objevům.

Výběr zdrojů

Velké množství zdrojů může občas být i na škodu. Přebytek materiálů totiž může znamenat, že strávíte dlouhé hodiny prodíráním se závalem zdrojů, aniž byste s jejich pomocí zvládli práci sepsat. Proto si stanovte tři až pět klíčových, na které se primárně zaměříte.

Zvolení klíčových zdrojů vám umožní pečlivě prozkoumat každý z nich a současně získat více náhledů na dané téma. S méně zdroji se také dokáže lépe koncentrovat.

Začněte číst

Posledním krokem, který je třeba podniknout, než začnete práci psát, je začít sebrané zdroje studovat. Nebojte se si během čtení dělat poznámky o klíčových konceptech, nápadech a termínech, které byste chtěli ve své práci využít, ať na ně náhodou nezapomenete. Po dočtení zdroje si dejte chvíli pauzu a poté se k němu vraťte. Podívejte se na věci, které jste si vyznačili jako důležité. Sepište tyto poznámky do jednoho souboru v počítači a uložte je.

Knižní zdroje nečtěte od začátku do konce. Prohlédněte si obsah a podle něj najděte kapitoly nebo sekce, které by mohly být relevantní pro téma vaší práce. Nezapomeňte se také podívat na bibliografii dané knihy, která vás může nasměrovat k dalším vhodným zdrojům.

Zdroj: https://collegeinfogeek.com/how-to-do-research/

Další články k tématu