Inženýrské studium v Mostě

18. 5. 2003 | Aktuality

Řízení podniku a podnikové finance, Finance a finanční služby a Veřejná správa – to jsou obory, které ministerstvo školství akreditovalo a tak umožnilo jejich studium na soukromé Vysoké škole finanční a správní v Mostě.

Řízení podniku a podnikové finance, Finance a finanční služby a Veřejná správa – to jsou obory, které ministerstvo školství akreditovalo a tak umožnilo jejich studium na soukromé Vysoké škole finanční a správní v Mostě.

Výuka by měla být zahájena od letního semestru příštího roku. Inženýrské studium je určeno nejen pro letošní první absolventy bakalářského studia na Vysoké škole finanční a správní, ale také pro úspěšné absolventy bakalářských studijných programů z jiných vysokých škol. Nultý semestr, který škola plánuje otevřít, je určen pro zájemce o studium, kteří si chtějí rozšířit obzor svých vědomostí právě v těch oblastech, na které je škola zaměřena. Rok studia na škole by měl stát kolem 43 až 48 tisíc korun.

Přínosem školy bude i to, že se kromě výchovy svých vlastních studentů bude podílet na vzdělávání úředníků veřejné správy jak na úrovni městské a krajské, tak i na úrovni státní.

Zdroj: www.mfdnes.cz