INFOGRAFIKA: Na vysoké školy míří silné ročníky. Úbytek studentů se zastavil, cizinců přibývá

3. 8. 2020 | Aktuality

počty studentů všPosledních několik let počet studentů na vysokých školách klesal. Nyní však na školy míří silné ročníky a podle výroční zprávy o vzdělávání v Česku v roce 2019 se trend úbytku studentů zastavil. Loni zaznamenaly školy šestiprocentní nárůst poprvé zapsaných studentů a v budoucnu by číslo mělo podle predikcí ministerstva školství ještě růst.

Celkem za posledních 10 let ubyla vysokým školám zhruba čtvrtina studentům. Přitom roky předtím jich naopak přibývalo. Mezi lety 1989 a 2010 stoupl počet z 113 500 na asi 396 tisíc studentů. Loni jich pak na českých školách studovalo 289 tisíc, tedy o 107 tisíc méně. Rok 2019 je však co se počtu studentů týče přelomový. Důvodem jsou silné maturitní ročníky.

„V roce 2019 nastoupilo ke studiu na vysoké škole 57 119 studujících, kteří se ke studiu na vysoké škole zapsali vůbec poprvé (takzvaní poprvé zapsaní), což je o 3122 studentů více než v roce 2018. Zatímco v předchozích letech narůstal počet poprvé zapsaných velmi pozvolna, v roce 2019 došlo k výraznějšímu nárůstu, a to o celých šest procent,“ stojí ve zprávě.

Zatímco počet poprvé zapsaných studentů stoupl, dopad na počet studujících celkem je pozvolný. Pouze 50 procent zájemců se totiž hlásí na vysoké školy ihned po maturitě. Studenti, kteří se na vysoké školy zapisují opakovaně nebo později, zatím stále patří mezi populačně slabší ročníky. Loni tak na vysokých školách bylo o 750 studentů méně než v roce 2018.

„Celkový počet studentů veřejných a soukromých vysokých škol k 31. prosinci 2019 byl 288 915, dynamika poklesu z předchozích let se zastavila,“ uvedlo ministerstvo školství ve zprávě. „Počet studentů poklesl pouze o 0,3 procenta a během následujících let lze v návaznosti na stoupající počty poprvé zapsaných očekávat jeho postupný nárůst,“ dodalo ministerstvo.

Úbytek studentů v předchozích letech se týkal převážně těch českých. Zahraničních studentů na českých vysokých školách naopak stabilně přibývá. Na konci roku 2019 jich na českých školách studovalo 46 441, což bylo o 1771 více než předešlý rok. Celkem zahraniční studenti tvoří 16,1 procenta všech studujících v Česku, přičemž nejpočetnější skupinu tvoří stále Slováci.

Vedle demografického vývoje ovlivňují počty studentů i další faktory. Jedním z nich je státní finanční podpora pro školy. Například pedagogické fakulty loni získaly 200 milionů korun na růst platů na fakultách a posílení praxe při studiu. Peníze směřovaly do těchto škol, protože Česko aktuálně bojuje s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů.

„Na celkové počty studentů tedy má vliv nejen vývoj populační křivky, ale i změny v organizaci vysokoškolského vzdělávání, aktuální potřeby společnosti a v neposlední řadě způsob financování vysokoškolského studia,“ stojí dále ve zprávě.

V budoucnu by se tak na počtech studentů mohla projevit i pandemie koronaviru. Aktuálně totiž roste poptávka po zaměstnancích ve zdravotnictví, zejména po kvalifikovaných epidemiolozích. Ministerstvo školství ale v této souvislosti zatím žádné plány nepředstavilo.

Další články k tématu