IBM pomůže postiženým studentům na Masarykově univerzitě

25. 9. 2006 | Aktuality

Studenti s těžkým zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením budou mít díky společnosti IBM šanci na kvalitní vysokoškolské vzdělání. Společnost IBM totiž podepsala s Masarykovou univerzitou (MU) v Brně smlouvu, ve které se zavazuje poskytnout hardwarové a softwarové vybavení pro pět nových učeben pro postižené.

Nadaní zdravotně postižení studenti budou mít také možnost projít zaškolovacím kurzem nebo stáží přímo ve společnosti IBM a to už v průběhu roku 2007. „Masarykova univerzita patří v evropském měřítku mezi vysoké školy s největším procentuálním zastoupením studentů se zdravotním postižením a já velmi oceňuji, že i soukromý sektor má zájem o podporu vzdělávání studentů se specifickými nároky,“ řekl rektor MU Petr Fiala.

V současné době Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky eviduje na MU 174 zrakově, sluchově nebo pohybově těžce postižených, nevidomých a neslyšících studentů.

Technologická podpora integrace zdravotně postižených studentů a zaměstnanců je prvním projektem tohoto druhu mezi MU a společností IBM.