I Stavební fakulta VŠB-TUO se otevře veřejnosti

20. 1. 2012 | Aktuality

Také zájemci o bakalářské studium stavebnictví se dočkali a již v pátek 20. ledna mohou navštívit jednu z fakult, které tento obor nabízejí. Jedná se konkrétně o Fakultu stavební na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Tamní den otevřených dveří začne v 9:00 hodin v areálu Fakulty stavební VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, L. Podéště 1875, a to konkrétně v posluchárnách LPH 108 a 109.

Kromě samotného setkání se zástupci školy a možnosti položení dotazů týkajících se studia si budou zájemci moci prohlédnout také některé učebny, laboratoře a další součásti budovy. Dne otevřených dveří se však, jak podotýká proděkan pro studium Miloslav Řezáč, mohou bez větších problémů zúčastnit i osoby s pohybovým zdravotním omezením, neboť prostory fakulty i objekty pro ubytování jsou bezbariérové. Ukončení celé akce se předpokládá kolem 12. hodiny.

Fakulta v letošním roce nabízí dva bakalářské programy, a sice studijní program Architektura a stavitelství a Stavební inženýrství. Zatímco ke studiu oborů v rámci prve zmíněného se uchazeči mohou hlásit už jen do 31. ledna, ve druhém případě mají čas až do 30. března. Přihlášku ke studiu je možno podat v elektronické podobě na adrese www.fast.vsb.cz.

Další informace o dni otevřených dveří i nabízených oborech naleznete na stránkách FS VŠB-TUO.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: tisková zpráva VŠB-TUO