Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO pořádá Den otevřených dveří!

6. 2. 2011 | Tiskové zprávy

Ve středu 9. února 2011 pořádá Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO Den otevřených dveří, který je určen především zájemcům o studium na této fakultě. Akce proběhne již tradičně v prostorách Geologického pavilonu prof. F.Pošepného v Ostravě-Porubě, který je součástí univerzitního kampusu.

Program Dne otevřených dveří je organizován ve dvou etapách. První startuje v 10:00 hodin, ta druhá ve 13:00 hodin. Uchazeči o studium budou seznámeni s přijímacím řízením a s možnostmi studia na Hornicko-geologické fakultě. Zástupci studentů zde seznámí své potencionální spolužáky s možnostmi využití volného času a studentskými aktivitami. V neposlední řadě si uchazeči budou moci prohlédnout pracoviště a laboratoře fakulty.

V loňském roce bylo na HGF VŠB-TUO přijato bezmála 4 tisíce studentů, největší zájem byl tradičně o environmentální a ekonomicko-manažersky koncipované obory a také o obor Geovědní a montánní turismus. Naproti tomu největší poptávka ze strany potenciálních zaměstnavatelů a firem od nás i ze zahraničí je po absolventech geologických a hornických oborů. „V nabídce máme i úplnou novinku, obor Krajinné vodní hospodářství“, upřesnil proděkan pro studium Vladimír Čablík.

Studium tohoto oboru je zaměřeno na studium přírodních a antropogenních vlivů na hydrosféru a jednotlivé složky vodního cyklu z perspektiv přírodních věd a stavebních disciplín. Studenti jsou seznamováni s problémy hospodaření s vodními zdroji, jejich zranitelností a ochrannými opatřeními. Obor klade důraz zejména na oblast přírodních věd, protože ochranu hydrosféry nelze oddělit od ostatních složek krajinné či geografické sféry, na které jsou zaměřeny předměty geologické, pedologické a geografické včetně GIS. Nedílnou součástí studia jsou technické předměty stavebního zaměření – vodohospodářské stavby, mechanika zemin a zakládání staveb.

Přihlášky v elektronické verzi mohou zájemci o studium na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO zasílat do 30. dubna 2011. Elektronický formulář přihlášky včetně návodu je umístěn na webových stránkách HGF na adrese www.hgf.vsb.cz

Den otevřených dveří Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci přírodovědných a technických oborů v Moravskoslez­ském kraji.

Mgr. Táňa Kantorková
manažerka pro vnější vztahy
telefon: 597 323 700 e­.mail: tana.kantorkova@vsb.cz