Grundtvig Day 2011 představí možnosti vzdělávání dospělých

1. 9. 2011 | Aktuality

Prostory Domu zahraničních služeb (Na Poříčí 1035/4, Praha 1) se ve čtvrtek 8. září pokusí široké dospělé veřejnosti, ale i odborníkům v oblasti vzdělávání dokázat, že na vzdělání není nikdy pozdě. Uskuteční se zde totiž akce s názvem Grundtvig Day 2011, na které budou moci návštěvníci poznat nejen rozličné formy vzdělávacích aktivit pro dospělé, ale seznámí se také s příklady z praxe, které budou vycházet zejména z mezinárodních projektů realizovaných v oblasti vzdělávání dospělých. Tyto projekty budou zároveň oceněny Pečetí kvality a také grantem evropského vzdělávacího programu Grundtvig.

Grundtvig Day 2011 se uskuteční v rámci Týdne vzdělávání dospělých, konaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci Domu zahraničních služeb s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a Dánským velvyslanectvím. Součástí programu bude kromě samotých prezentačních stánků také panelová diskuze, promítání vzdělávacích filmů a mnohé další. Účastníci akce budou navíc zařazeni do slosování o poukázky na další vzdělávání dle vlastního výběru. Vstup je zdarma.

Zdroj: www.naep.cz