Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá nově vybavené studijní centrum

10. 10. 2011 | Tiskové zprávy

V úterý 11. října 2011 se v prostorách knihovny Pardubické krajské nemocnice, a. s. otevře nově vybavené studijní centrum, které bude sloužit studentům Univerzity Pardubice.

Otevření centra se uskuteční v rámci projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci, který od 1. dubna 2011 realizuje Fakulta zdravotnických studií. Tento projekt je zaměřen na inovaci výuky ve třech bakalářských a v jednom magisterském studijním programu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a reaguje tím na fakt, že se v České republice stupňuje společenská poptávka po vysoce kvalifikovaném zdravotnickém personálu, který je vzdělán podle nejnovějších poznatků ve zdravotnických oborech a který je kreativní, flexibilní a kriticky smýšlející.

Otevření se zúčastní děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., proděkanka fakulty Petra Mandysová, MSN a zástupce partnera MUDr. Roman Michálek.

Pardubická krajská nemocnice, a. s. je partnerem projektu a v jejích prostorách také probíhají některé vyučovací aktivity. Součástí inovací je tedy zlepšení studijního zázemí nejen v prostorách univerzity, ale i v pardubické nemocnici. „Univerzita zde pomohla vybudovat studijní centrum a vybavit ho výpočetní technikou, díky čemuž se zlepší přístup studentů k odborným informacím v rámci univerzitní sítě a odborným databázím,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a dodává: „Studenti využijí znalostí získaných v rámci inovované výuky a praktickým používáním získají znalosti a dovednosti spojené s využíváním informačních systémů a literatury z odborných databází.“ Centrum, kde se mohou věnovat samostudiu i přípravě závěrečných prací, jim bude k dispozici každý všední den mimo středy, a to vždy od 10 hodin. Zavírací doba v pondělí připadá na 17. hodinu, v úterý a ve čtvrtek na 16. hodinu a v pátek na 15. hodinu.

Univerzita Pardubice v rámci tohoto projektu také modernizovala vybavení poslucháren v nemocnici, které slouží výuce. Celková částka využitá ke zlepšení studijního zázemí v Pardubické krajské nemocnici tak přesahuje 250 tisíc Kč.

Projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci CZ.1.07/2.2.00/15­.0357 je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Bližší informace poskytne:
Petra Mandysová, MSN
proděkanka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky FZS
telefon 466 037 730
e-mail petra.mandysova@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz