Fakultou roku je Právnická fakulta MU

10. 5. 2012 | Aktuality

V on-line hlasování studentů o „Fakultu roku 2011/2012“ zvítězila Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně s 3831 hlasy.

Zdůvodnění, uvedené na webu projektu, je následující: Jako první v České republice otevřela Právnická fakulta postgraduální studium obchodního a podnikového práva LL.M. (Master of Laws), které je společným programem Nottingham Trent University ve Velké Británii, Právnické fakulty MU a Vysokého učení technického v Brně. Fakulta rovněž nabízí řadu programů celoživotního vzdělávání a připravuje studenty pro širokou škálu právnických profesí. Její absolventi se dobře platňují jak v oblasti soudnictví, státního zastupitelství a advokacie, tak ve veřejné správě a v soukromém sektoru. O Právnickou fakultu MU je mezi absolventy středních škol v rámci České republiky největší zájem, přijímáni jsou jen ti nejlepší.

Hlasující studenti posuzovali své fakulty podle následujících kritérií: • Zajímavé předměty (Máte na fakultě/škole zajímavé předměty?) • Schopnost vyučujících zajímavě vyložit látku • Příprava do praxe/práce (Připravila Vás škola/fakulta dostatečně prakticky do pracovního procesu?) • Možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole/fakultě • Spolužáci (Máte kamarádské, týmové a inspirativní spolužáky?)

Na druhém místě se umístila Fakulta stavební VUT v Brně s 3545 hlasy a na třetím Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze s 2020 „kliky“.

Zdroj informací i fotografie: http://fakultaroku.cz/