Ekonomii bude možné studovat už i v Českých Budějovicích

4. 2. 2007 | Aktuality

Šest fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doplnila sedmá, ekonomická fakulta. Na návrh rektora univerzity prof. Václava Bůžka a po souhlasu Akreditační komise rozhodl o jejím zřízení Akademický senát Jihočeské univerzity.

Na novou fakultu přejdou ekonomické katedry ze stávající zemědělské fakulty a některé nové katedry se budou vytvářet. „Do struktury ekonomické fakulty přecházejí bakalářské, magisterské a doktorský program, který je ekonomicky zaměřen. Předpokládáme, že nová fakulta bude mít i další značný rozvojový potenciál, který bude směřovat nejen ke strukturální politice a fondům Evropské unie, ale měl by odrážet také ještě zřetelněji potřeby šířeji pojatého regionu, který bude žít zejména z turistiky,“ uvedl rektor univerzity Václav Bůžek.

„Byl bych velmi rád, kdyby v budoucnu tato fakulta uvažovala i o programech, které by se týkaly hotelnictví, gastronomie, a podobně. Počítáme s tím, že v oblasti celoživotního vzdělávání bude ekonomická fakulta směřovat i k výchově úředníků, po nichž je poptávka – například ve státní správě,“ řekl rektor. „Na novou fakultu přejde asi 1 200 studentů, bude to tedy fakulta středně velká, což je, myslím, optimální velikost,“ dodal Václav Bůžek.

Ekonomická fakulta, která začala oficiálně fungovat 1. ledna 2007, přijímá přihlášky uchazečů o studium až do 15. března.