Západočeská univerzita stále přijímá studenty

1. 8. 2010 | Aktuality

Na některých fakultách Západočeské univerzity v Plzni je ještě možné využít otevřeného druhého kola přijímacího řízení. Konkrétně jde o fakulty elektrotechnickou a strojní.

Fakulta elektrotechnická nabízí uchazečům obory bakalářského prezenčního studia mezi něž patří Elektrotechnika a informatika, Elektronika a komunikace, Elektrotechnika a energetika, Komerční elektrotechnika, Technická ekologie a Aplikovaná elektrotechnika. Přihlášky je možné zasílat písemně nebo elektronicky až do 27. srpna. Studenti jsou vybírání pouze na základě svých středoškolských výsledků a odborných aktivit. Podrobnosti najdete na stránkách fakulty.

Na Fakultě strojní je možné přihlášky podávat pouze elektronicky a to do 15. srpna. Samotné přijímací řízení proběhne 9. září. Studium se zde specializuje na různé podobory strojírenství a strojního inženýrství. Více informací naleznete na webu fakulty.

Zdroj: tisková zpráva ZČU.