Druhé kolo přijímaček v Opavě

3. 7. 2006 | Aktuality

Slezská univerzita v Opavě vypsala 2. kolo přijímacího řízení na širokou škálu oborů:

Bakalářské prezenční studium: Astrofyzika Monitorování životního prostředí Počítačová technika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Všeobecná sestra Historie–památková péče Středoevropská studia Informatika a výpočetní technika Sociální patologie a prevence

Magisterské prezenční studium: Teoretická fyzika Učitelství fyziky – matematiky pro střední školy Informatika Informatika a výpočetní technika Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství informatiky pro střední školy

V řadě případů budou uchazeči přijati pouze na základě dosavadního studijního průměru. Více informací najdete nastránkách univerzity.

Termín podání přihlášek je stanoven na 21. 7. 2006.