Druhé kolo přijímaček na VUT

25. 6. 2006 | Aktuality

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně vypsala druhé kolo přijímacího řízení. Konkrétně se jedná o nabídku studia studijního programu Stavební inženýrství s kombinovanou formou výuky. Papírové i elektronické přihlášky, je nutno podat do 16. 7. 2006 (fakulta preferuje elektronické podávání přihlášek).

Úspěšní uchazeči si mohou podat žádost o přeřazení do studijního programu s prezenční formou výuky. Podaným žádostem však bude vyhověno pouze při nenaplnění směrného čísla pro tento studijní program (tato situace bude známa až po proběhnutí srpnových termínů zápisů do 1. ročníku a uchazeči o ni budou informováni u přijímacích zkoušek).

Zdroj:www.fce.vutbr.cz