Druhé kolo přijímaček na VŠTE!

27. 5. 2012 | Aktuality

Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) vyhlásila v akademickém roce 2012/2013 doplňující kolo přijímacího řízení. To se týká následujících studijních programů a oborů:

Program: Stavitelství

  • Obor: Konstrukce staveb (Bc., P; 4 roky)
  • Obor: Stavební management (Bc., P/K; 4 roky)

Program: Ekonomika a management

  • Obor: Ekonomika podniku (Bc., P/K; 3 roky)

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 3. srpna 2012. Přijímací zkoušky se nekonají, pořadí přijímaných uchazečů bude stanoveno dle průměru ze známek ze školou potvrzeného katalogového listu za třetí ročník studia na střední škole nebo za první ročník nástavbového studia či ověřené kopie vysvědčení za třetí ročník studia na střední škole nebo za první ročník nástavbového studia. Přednostně budou přijati studenti, kteří ještě nestudovali na žádné vysoké škole v České republice; tzn., výběr uchazečů bude proveden ze dvou seznamů.
Více informací o podmínkách přijetí ke studiu i jednotlivých oborech naleznete na stránkách VŠTE.

Zdroj: web VŠTE