Druhé kolo přihlášek na VŠTE

15. 6. 2015 | Aktuality

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích otevírá další možnost pro podání přihlášek. Druhé kolo přijímaček se týká konkrétně těchto oborů:

1/ Bakalářské studijní obory:

  • Technologie dopravy a přepravy: 3leté studium, prezenční i kombinovaná forma studia, místo výuky: České Budějovice
  • Ekonomika podniku: 3leté studium, prezenční i kombinovaná forma studia, místo výuky: České Budějovice
  • Ekonomika podniku – specializace na čínské trhy: 3leté studium, prezenční forma studia, místo výuky: České Budějovice
  • Strojírenství: 3leté studium, prezenční forma studia, místo výuky: České Budějovice/Tábor
  • Konstrukce staveb: 4leté studium, prezenční forma studia, místo výuky: České Budějovice/Tábor
  • Pozemní stavby: 4leté studium, prezenční i kombinovaná forma studia, místo výuky: České Budějovice

2/ Magisterské studijní obory:

  • Logistické technologie: 2leté studium, prezenční i kombinovaná forma studia, místo výuky: České Budějovice

Přihlášku ke studiu do těchto oborů lze v rámci 2. kola přijímacího řízení podávat do 31. července 2015.

Zdroj: www.vstecb.cz