Druhé kolo na UK

16. 7. 2016 | Aktuality

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje dodatečné přijímací řízení na obor Teologie křesťanských tradic.

Ke studiu bakalářského studijního programu Teologie, studijního oboru Teologie křesťanských tradic, v prezenční formě studia lze podávat přihlášky do 31.7.2016, termín přijímací zkoušky je stanoven na 1.9.2016, náhradní termín na 9.9.2016.

Náležitosti přihlášky a podmínky přijímacího řízení jsou uveřejněné na stránkách opřijímacím řízení UK..