Druhá šance v Liberci

17. 7. 2003 | Aktuality

Technická univerzita v Liberci, konkrétně Fakulta strojní a textilní vyhlásily náhradní termín přijímacího řízení. Přihlášky je třeba zaslat do 8. srpna na strojní fakultu, do 15. srpna na Fakultu textilní…

Technická univerzita v Liberci, konkrétně Fakulta strojní a textilní vyhlásily náhradní termín přijímacího řízení. Přihlášky je třeba zaslat do 8. srpna na strojní fakultu, do 15. srpna na Fakultu textilní. Zkoušky zájemci absolvují 22. (tex.), resp. 27. a 28. srpna (stroj.).

Počet přijatých závisí na počtu úspěšných uchazečů z prvního kola, kteří se rozhodnou ke studiu nenastoupit. U bakalářského oboru Strojírenství se odhaduje 20 volných míst, u magisterských oborů až 50. Obsahem přijímací zkoušky je matematika a fyzika na úrovni gymnázia, nejlepší uchazeči postupují do druhého, ústního kola.

Na Fakultě textilní již bakalářský program naplnily, ke studiu v některém z magisterských programů budou přijati nejlepší uchazeči po absolvování písemné části. Ta vyžaduje „znalosti na úrovni maturity na gymnáziu“.

Technická univerzita v Liberci letos oslavila 50. výročí. Počet úspěšných uchazečů z prvního kola dosáhl 2300.

Adresy, kam zasílejte přihlášky: Děkanát Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, http://www.fs­.vslib.cz/cz/in­dex_cz.html

Děkanát Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1., http://www.ft­.vslib.cz/

Zdroj: Hospodářské Noviny, www.vslib.cz,