Dodatečné přijímačky pro nový obor MEDIEVISTIKA

12. 6. 2016 | Aktuality

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje dodatečné přijímací řízení ke studiu nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního oboru Medievistika.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je do 25. srpna 2016.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška), poštou se nezasílají žádné dokumenty. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.

Přijímací zkouška, která bude mít ústní formu, se bude konat dne 5. září 2016 a bude skládat ze základní orientace ve středověkých reáliích a dějinách a z ověření znalosti latinského jazyka.

Více informací na webu univerzity.

Zdroj: www.osu.cz Zdroj fotografie: http://freeimages.com/