České domácnosti čeká mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých

8. 9. 2011 | Aktuality

Česká republika bude jednou z 25 zemí světa, ve kterých bude v následujících měsících probíhat mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies). Výzkum zaměřený na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu se týká dospělých ve věku 16 – 65 let. Kromě numerických čtenářských dovedností se výzkum zaměří také na schopnost řešit úkoly v prostředí informačních technologií.

Výzkum potrvá od září 2011 do konce března 2012 a k účasti bude osloveno 16 000 domácností. Jejich výběr bude sloužit k vytvoření reprezantitivního vzorku celé společnosti, proto se domácnosti nemohou do výzkumu samy hlásit. Průzkum budou provádět vyškolení tazatelé vybavení přenosnými počítači. Veškeré výsledky budou zpracovávány anonymně.

Výsledky výzkumu by měly být využity k dalšímu rozvoji školního vzdělávání a školicích programů zaměřených na zdokonalení dovedností potřebných k úspěšnému zapojení do společnosti 21. století. Výsledky se budou porovnávat jak mezi jednotlivými zeměmi zapojenými do výzkumu, tak s výsledky podobného šetření v České republice z roku 1998. Výzkum probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Veškeré další informace najdete na stránkách organizace PIAAC.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje: tisková zpráva MŠMT, PIACC