České domácnosti čeká mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých

Česká republika bude jednou z 25 zemí světa, ve kterých bude v následujících měsících probíhat mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies). Výzkum zaměřený na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu se týká dospělých ve věku 16 – 65 let. Kromě numerických čtenářských dovedností se výzkum zaměří také na schopnost řešit úkoly v prostředí informačních technologií.

Výzkum potrvá od září 2011 do konce března 2012 a k účasti bude osloveno 16 000 domácností. Jejich výběr bude sloužit k vytvoření reprezantitivního vzorku celé společnosti, proto se domácnosti nemohou do výzkumu samy hlásit. Průzkum budou prov

Výsledky výzkumu by měly být využity k dalšímu rozvoji školního vzdělávání a školicích programů zaměřených na zdokonalení dovedností potřebných k úspěšnému zapojení do společnosti 21. století. Výsledky se budou porovnávat jak mezi jednotlivými zeměmi zapojenými do výzkumu, tak s výsledky podobného šetření v České republice z roku 1998. Výzkum probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Veškeré další informace najdete na stránkách organizace PIAAC.

na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Veškeré další informace najdete na stránkách organizace PIAAC.

Zdroje: tisková zpráva MŠMT, PIACC

Další články k tématu