Celostátní studentská konference opět na VUT

24. 11. 2004 | Aktuality

V prostorách Centra Vysokého učení technického v Brně proběhne ve dnech 2. a 3. prosince 2004 již čtvrtý ročník celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2004. Akce je pod záštitou VUT a rektora VUT v Brně prof. Ing. RNDr. Jana Vrbky, DrSc., dr. h. c. a pořádá ji Akademické centrum studentských aktivit.

Letos se bude konference primárně věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s reformami v oblasti vysokého školství v rámci tzv. Boloňského procesu. Problematika bude nejenom definována, ale bude se také rozebírat z hlediska implementace a obtíží, které by při ní mohly vyvstat.

Program je rozdělen do tří bloků:

  1. Boloňský proces: Co to je a k čemu je dobrý?
  2. Vysoké školy a studenti: Jak posílit skutečné zapojení studentů do řízení vysokých škol?
  3. Zabezpečení kvality: Jak zahrnout účast studentů do národního systému zabezpečení kvality, včetně vnitřního a vnějšího hodnocení.

Konference by měla být sledem připravených prezentací, výměn názorů a zkušeností, diskusí a neformálních setkání. Pravidelně se jí účastní zástupci z řad studentů, pedagogů i managementu většiny vysokých škol, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Centra pro studium vysokého školství.

Společnost GTS International podpoří v rámci konference zvláštní akci studentských organizací, a to výstavu Studuj a žij naplno. Jde to zároveň.

Konference, která je jediná tohoto druhu na území České republiky, se pravidelně účastní kolem 130 účastníků z více než 25 vysokých škol. Bližší informace najdete na www.acsa.vutbr.cz/konference.

.