Časopis Fakulty informatiky nebude o informatice

15. 10. 2004 | Aktuality

Nový časopis s názvem IM6, jehož první číslo vyjde 1. listopadu 2004, budou vydávat studenti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Neslibují obyčejný studentský list, chtějí se věnovat především tématům, která považují za opomíjená klasickými médii, nebo dosud nepříliš známá. Součástí projektu je originální propagace za pomoci výtvarných děl.

Nový časopis s názvem IM6, jehož první číslo vyjde 1. listopadu 2004, budou vydávat studenti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Neslibují obyčejný studentský list, chtějí se věnovat především tématům, která považují za opomíjená klasickými médii, nebo dosud nepříliš známá. Součástí projektu je originální propagace za pomoci výtvarných děl.

Redaktoři, kteří mají už pětileté zkušenosti s vydáváním fakultního časopisu Informagika, se nyní zaměří na publicistické žánry. Inspiraci hledali v zahraničních internetových magazínech, které tvoří alternativu k obvyklým médiím. „Projekt IM6 sdružuje mladé publicisty, kurátory, bloggery a umělce,“ říká autor projektu a šéfredaktor Palo Fabuš a upřesňuje, jaká témata by se měla objevit v prvním listopadovém čísle: „Elektronická kultura, současné umění, nové technologie, vznikající fenomény a společnost.“

V průběhu školního roku 2004/2005 plánuje vydání šesti čísel v nákladu 1000 ks. „Toto množství bude rozděleno na jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity a časopis bude zdarma a volně dostupný ke stažení také na internetových stránkách Fakulty informatiky pod odkazem IM6, které budou spuštěny v době vydání prvního čísla,“ informuje Fabuš.

K propagaci projektu prostřednictvím výtvarných děl bylo přizváno šest brněnských autorů, převážně studentů. Úkolem každého je namalovat k danému číslu sedm obrazů. Ty budou viset v prostorách Fakulty informatiky, Fakulty sociálních studií, Filosofické fakulty a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. „Prvotním účelem těchto obrazů, jejichž autoři nejsou nijak omezováni, je však umění, a je také chápáno více jako součást projektu IM6, než jako nástroj public relations,“ uzavírá nový šéfredaktor nabízí možnost získání dalších informací na e-mailu: xfabus@fi.muni.cz