Buďte jiní – získejte jazykový certifikát z čínštiny!

29. 9. 2010 | Studium v zahraničí

Jsou jazyky, jejichž výuku zajišťuje velká většina jazykových škol. Pak jsou jazyky, které poskytuje několik jazykových škol. A pak jsou jazyky, které se vyučují opravdu jen na několika málo z nich. Mezi takové patří třeba čínština. A věřte nebo ne, i z ní dnes můžete mít jazykový certifikát…

… a tím je čínská státní jazyková zkouška HSK, celým názvem Hanyu Shuiping Kaoshi (což v překladu znamená „evaluační test z čínštiny“). Jde o mezinárodně uznávanou zkoušku, oficiálně posvěcenou čínským ministerstvem školství, kterou smějí skládat všichni nerodilí mluvčí, ale dokonce i sami Číňané. Ti však nesmí mít místo trvalého pobytu v Čínské lidové republice.
Zkušební testy navrhlo a sestavilo centrum HSK při Pekingské univerzitě. Zkoušku lze skládat třikrát ročně přímo v Číně, a nebo na některé ze vzdělávacích institucích mimo ni. Svá zkušební pracoviště má i Česká republika.

Tři úrovně obtížnosti

Stejně jako je tomu i v jiných jazycích, také zkoušku z čínštiny lze skládat v několika znalostních úrovních.

 • HSK Basic

Získání té nejnižší úrovně diplomu od studentů vyžaduje znalost alespoň 400 znaků. Obecně lze říci, že na tuto zkoušku se lze připravit absolvováním přibližně sta až osmi set hodin absolvované výuky.
Samotná zkouška trvá 135 minut a obsahuje celkem 140 testových otázek. Zkouší se jak schopnost porozumět mluvenému slovu (50 otázek, 35 minut), psanému textu (60 otázek, 60 minut), tak i znalost čínské gramatiky (40 otázek, 40 minut).
Pokud v této zkoušce uspějete, tedy získáte známku A, můžete se díky ní hlásit na čínské univerzity, nabízející obory z oblasti vědy, techniky, tzv. západní medicíny a zemědělství.

 • HSK Elementary-Intermediate

Vyšší úroveň diplomu získá ten, kdo prokáže znalost dvou až pěti tisíc výrazů. Tomu odpovídá absolvování přibližně čtyř set až svou tisíc hodin výuky.
Zkouška je rozložena přibližně do 145 minut a obsahuje 170 testovacích otázek. 50 z nich ověřuje schopnost rozumět slyšenému textu (35 minut), 30 otázek je zaměřeno na gramatiku (20 minut), dalších 50 otázek sleduje, jak student rozumí psanému slovu (60 minut) a poslední část tvoří text k doplnění (30 minut).
Pakliže se vám podaří složit tuto zkoušku s výsledkem A, můžete se na čínských univerzitách směle hlásit ke studiu literatury, tradiční čínské medicíny apod. Se známkou C tu lze studovat bakalářský program v oblasti vědy, inženýrství, zemědělství a západní medicíny.

 • HSK Advanced

A pak je tu ještě třetí, nejtěžší stupeň zkoušky, který odpovídá přibližně třem tisícům hodin předchozí výuky. Při ní už musí student prokázat, že ovládá pět až osm tisíc výrazů a vynikající gramatickou znalost jazyka.
Zkouška má dvě části. První trvá 105 minut a obsahuje celkem 120 otázek, které jsou rozděleny následujícím způsobem: 40 otázek ověřujících schopnost rozumět slyšenému textu (30 minut), 40 otázek ověřujících schopnost rozumět psanému textu (40 minut) a 40 otázek ověřujících schopnost obecně se vyjadřovat (40 minut). Druhá část trvá 30 minut a během ní má student za úkol napsat kompozici na zadané téma v rozsahu 400 až 600 znaků. Poslední částí je 10minutová ústní prezentace s předchozí stejně dlouhou přípravou.
Pokud v této zkoušce dosáhnete hodnocení A, můžete se v Číně (a nejen tam) ucházet i o místo překladatele. Cenná je však i známka C, neboť přinejmenším tou byste se měli prokázat tehdy, pokud se rozhodnete v Číně pracovat nebo studovat.

Vyhodnocení

Testy se následně vyhodnocují centrálně v Pekingu, odkud se výsledek a certifikát zasílá zpět testovacím centrům. Celá procedura trvá přibližně dva měsíce po absolvování testu. Zkouška má trvalou platnost, pouze zpráva o výsledku testu (kterou potřebují studenti, kteří mají v úmyslu se hlásit na některou z univerzit v Číně) má platnost dva roky.

Zkoušky z čínštiny v České republice

V České republice lze zkoušku HSK složit na Konfuciově akademii při univerzitě Palackého v Olomouci. Pořádá se jednou až dvakrát za rok, a to na podzim a na jaře. Cena za zkoušku pro nečleny akademie činí 200 korun za základní zkoušku a 300 korun za zkoušku pro mírně pokročilé. Členové akademie zaplatí v každé kategorii o stokorunu méně.

Přípravné kurzy

Jak už bylo naznačeno v úvodu, nenajdeme u nás příliš mnoho škol, které by zajišťovaly výuku čínštiny a přípravu k příslušné zkoušce. Přesto jich lze několik najít. Aktuálně nabízené kurzy jsou většinou krátkodobé, trvají od dvou do šesti měsíců a zahrnují obvykle od 15 do 40 hodin výuky. Jejich cena se pohybuje od dvou do osmi tisíc korun.

Studium sinologie na UK

Čínštinu lze studovat i na akademické půdě, a to v rámci oborů zaměřených na sinologii. Certifikát o složení státní jazykové zkoušky HSK na střední úrovni lze získat například po úspěšně zakončeném tříletém bakalářském studiu na Univerzitě Karlově. Po dalších dvou letech studia získávají absolventi certifikát o složení zkoušky nejvyšší úrovně.

Studium čínské filologie na UP

Čínština tvoří také velkou část studia oboru Čínská filologie na Univerzitě Palackého. Studenti mají možnost získat zkoušku HSK minimálně 3. stupně (odpovídá hodnocení A zkoušky HSK Basic) v bakalářském studiu a nebo 6. stupně (odpovídá známce C ve zkoušce HSK Intermediate) v magisterském studiu. Obě zkoušky jsou zároveň předpokladem k úspěšnému dokončení studia.

Více o výše zmíněných oborech najdete zde.

Pár slov o čínštině

 • patří mezi jazyky ze sino-tibetské jazykové rodiny
 • hovoří se jím nejen v Číně, ale i na Tchaj-wanu, v Singapuru, Malajsii i jinde; dohromady jím hovoří asi 1,3 miliardy lidí
 • má řadu dílčích dialektů, všechny jsou však schopné přečíst jednotné čínské písmo
 • čínský písemný systém je neuzavřený, tzn., že není přesně stanoven počet jejích znaků
 • největší čínské slovníky obsahují asi 56 tisíc znaků, i když většina se z nich je archaická a nebo nejsou běžně užívány
 • k přečtení naprosté většiny běžných textů (v tisku, na ulici apod.) vám stačí znalost aspoň 3000 znaků, pro čtení čínské litaratury, technických textů a tradiční čínštiny je jich však třeba znát až dvakrát tolik
 • jde o tzv. izolující jazyk, tzn. že k vyjádření vztahů mezi slovy ve větě využívá především slovosled a gramatická slova; jednotlivá slova tedy nemění svůj tvar, jako je tomu například v češtině a dalších flektivních jazycích
 • nejmenší jazykovou jednotkou je morfém, která v naprosté většině případů odpovídá slabice (nikoli hlásce); každá slabika je navíc realizována v určitém tónu (intonaci), jejíž pomocí lze měnit konkrétní význam a je neoddělitelnou součástí slabiky

Zdroje a užitečné odkazy

www.upol.cz
konfucius.upol.cz
is.cuni.cz
www.china.org.cn
www.chinesepoint.cz
www.e-jazyky.cz
www.jazyky.com
www.esl-jazykovky.cz
www.agenturababylon.com

Další články k tématu

Konec čínského institutu v Olomouci? Univerzita musí výpověď načasovat

Konec čínského institutu v Olomouci? Univerzita musí výpověď načasovat

Univerzita Palackého v Olomouci chce koncem května ukončit spolupráci s Konfuciovým institutem. Jeho účelem má být především šíření čínské kulturu a jazyka. Na rozdíl od podobných zahraničních institucí ale může činnost té čínské představovat bezpečnostní riziko. Situaci ohledně konce spolupráce univerzitě nyní mohou komplikovat smluvní podmínky. Smlouva s institutem má vypršet letos v květnu. Univerzita už o svém …

Ruští a čínští informátoři mohou být i mezi českými studenty

Ruští a čínští informátoři mohou být i mezi českými studenty

Studenti z totalitních zemí jako Čína nebo Rusko mohou z univerzit vynášet citlivé informace. Podle odborníků však není správné takovýmto studentům zavírat dveře. Důležité je bedlivě sledovat nejen jejich výzkum, ale i to odkud přišli, nebo kdo financuje jejich bádání. Vysoké školy by v každém případě měly být obezřetné. Podle serveru Aktuálně.cz jsou podezřelými uchazeči o …