Britské školy budou učit žáky, jak rozpoznat fake news

8. 8. 2019 | O studijních oborech

hand-holding-wooden-cube-with-flip-block_42256-994Ministerstvo školství ve Velké Británii varovalo, že nárůst nedůvěryhodných informačních zdrojů v online prostoru by mohlo “ohrozit důvěru, zničit vzdělávací kulturu a podkopat zvídavost“. Učitelé by proto měli žáky lépe připravit na rizika fake news a dezinformací na internetu a měli by je naučit, jak s nimi nakládat.

Britská vláda v té souvislosti oznámila, že se odteď budou žáci ve škole povinně učit o confirmation bias, tedy o konfirmačním zkreslení, jenž označuje lidskou tendenci upřednostňovat ty informace, které podporují jeho vlastní názor. V praxi konfirmační zkreslení tedy vypadá tak, že člověk spíše klikne na článek, který je v souladu s jeho názorem, a naopak ignoruje článek, který by jeho postoj mohl zpochybňovat.

Učitelé ve Velké Británii budou žáky dle nových osnov učit, jak nakládat s informacemi na internetu, jak rozpoznat techniky používané pro přesvědčování čtenáře, jak identifikovat potenciální online rizika a kdy se obrátit na pomoc.

Žáci by tak měli být schopnější poznat, kdy se jedná o tendenčně zmanipulované sdělení a měli by lépe reagovat na dezinformační články. Ministr školství Damian Hinds prohlásil, že internetový prostor umožnil lžím šířit se mnohem rychleji a snadněji – neúmyslně i vědomě. Hinds se domnívá, že pokud se žáci nenaučí, jak s online informacemi nakládat, mohlo by to vážně poškodit jejich zvědavost i vzdělanost.

„Propaganda existovala vždy, od pradávna tu byli lidé, kteří se snažili ohýbat pravdivá fakta. Ale v době internetu jsou tyto manipulativní techniky dostupné nejen státům, ale také zájmovým skupinám a jednotlivcům. Na sociálních sítích se navíc fake news šíří mnohem rychleji a díky lajkům se stávají samohybné. Co začne jako úmyslná dezinformace je často šířeno dál tak dlouho, až lidé uvěří, že je to pravda,“ uvedl Hinds.

Zároveň připomněl důležitost pravdivých informací. „Fake news můžou ohrozit reputaci jedinců, institucí, firem, ale i celé liberální demokracie. Důvěryhodné zdroje jsou důležitější než kdy předtím. Každý si musí najít své vlastní informační zdroje, které mu vyhovují, ale základem je přistupovat k nim kriticky a s otevřenou myslí.“

Mladí Britové by se proto neměli v rámci nových osnov pouze učit teorii, ale zároveň praktické věci. Dozví se například, jak funguje propaganda, co je to IP adresa, jak se tvoří URL nebo k čemu jsou nadpisy nazývané clickbaity, které mají za úkol přilákat co nejvíce čtenářů. Současně budou žáci diskutovat o tom, proč vůbec dochází k manipulování s fakty, jak pracovat se svým konfirmačním zkreslením a jak ověřovat informace.

„Základem je pochopit, co je motivací lidí, kteří nám informace na internetu předávají, proč se lidé za obrazovkou počítače chovají odlišně než v reálném životě a proč chtějí firmy získávat naše data pro komerční účely,“ říká Hinds.

Novela ve školních osnovách, jenž se bude jmenovat zdravotní výuka, bude zaměřená na fyzické a mentální zdraví žáků a bude celostátně povinná. Zároveň ministerstvo školství představí povinnou občanskou výchovu pro základní školy a povinnou sexuální výchovu pro střední školy. Cílem této novely je naučit žáky o bezpečnosti na internetu současně s celkovým důrazem na důležitost duševního zdraví.

Hinds považuje novelu za nadčasovou. Domnívá se totiž, že pokud budou žáci rozumět současné technologii internetu, budou méně náchylní tomu stát se obětí té technologie. A i když se v budoucnu technologie změní, schopnost bránit se novým rizikům žákům zůstane.

Zdroje: Independent.co.uk, The Guardian