Jak na praxi? Třeba s projektem Stáže pro mladé

5. 9. 2013 | Studentský život

K nalezení vhodného pracovního místa už dávno nestačí samotné studium nebo dokončení vysoké školy. Ony pomyslné laťky jsou už poněkud výš. I proto se dnes mnohem více než předtím cení viditelná snaha uchazečů udělat pro své dobré uplatnění „něco navíc“. A právě ono něco navíc vám může pomoci najít třeba projekt Stáže pro mladé.

Projekt Stáže pro mladé je určený především žákům a studentům posledních ročníků škol a jeho cílem je pomoci aktivním zájemcům najít pracovní praxi ještě během studia. Nad projektem dohlíží a organizuje jej Fond dalšího vzdělávání (FDV), který je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. Rozpočet projektu je vyčíslen na bezmála 71 190 000 korun. Byl zahájen v září loňského roku a studenty bude podporovat až do srpna 2015.

Praxe při studiu jsou cenné body

Projekt vychází z ověřeného faktu, že v očích zaměstnavatelů má větší přínos pro jejich firmu nebo instituci uchazeč s praxí než ten bez ní. Právě nalezení vhodné praxe v rámci oboru a její skloubení se studijními povinnostmi je však často problém. Cílem projektu je proto schraňovat co nejvíce nabídek stáží nabízených firmami a současně je nabízet registrovaným studentům. Ze strany firem se do projektu mohou zapojit jen soukromé subjekty podnikající na území České republiky a disponující mentorem, který bude stážistu vést během celé stáže.
Za tři roky, po které se projekt koná, by měl pomoci celkem 840 žákům a studentům posledního ročníku středních škol či posledních dvou semestrů vyšší odborné či vysoké školy. Pro ty zájemce, kteří by chtěli absolvovat stáž, ale už nejsou studenty, tu pak je partnerský projekt www.stazevefirmach.cz.

Co stáž studentům přinese?

Za každou odpracovanou hodinu si studenti odnesou nejen potřebnou zkušenost, kontakty či reálné pracovní návyky, ale také odměnu 60 korun hrubého. Jako (povinný) bonus je pak pro stážisty připraven e-learningový kurz, který má podpořit jejich „soft skills“ (čili osobnostní kvality, jako je způsob sebeprezentace a komunikace navenek, zdravá míra asertivity, způsob chování a podobně). Na jeho konci obdrží stážista certifikát o jeho absolvování. Kromě toho každý povinně absolvuje individuální poradenství, během něhož se může zeptat na vše, co ho zajímá kolem hledání svého prvního zaměstnání a nástupu do něj. Pokud stážista projde všemi aktivitami, které jsou předem stanoveny v nabídce pracovní pozice, obdrží certifikát o absolvování stáže (Europass – doklad o stáži).

Jak stáž probíhá

Uchazeč o stáž se musí nejprve zaregistrovat na stránce www.stazepromlade.cz, vyplnit svůj profil (nahrazující životopis) a pak už mu jen stačí vyhledávat mezi vhodnými pracovními místy odpovídajícími jeho požadavkům. Pokud si některé vybere, přihlásí se o něj a čeká, zda bude na základě svého profilu vybrán do užšího kola. Pokud ano, je pozván k osobnímu pohovoru. Na jeho základě je pak vybrán konečný stážista či stážisté pro další spolupráci.
Na počátku, v závislosti na délce stáže pak i v průběhu a potom hlavně na konci stáže vyplní její účastník evaluační dotazník. Během prvních dvou týdnů od zahájení stáže pak podstoupí zmíněný e-learningový kurz, před jejím ukončením také individuální poradenství. Během celého procesu mohou probíhat také různé kontroly ze strany FDV sloužící k ověření oboustranného dodržování pravidel stanovených v dílčích částech stáže.

Délka stáží

Stáže mohou trvat jeden až tři měsíce, minimálně však 50 hodin u žáků středních škol a 100 hodin u studentů vyšších odborných a vysokých škol, maximálně pak u všech skupin studentů 300 hodin. Délka každé konkrétní stáže už ale závisí na dohodě mezi stážistou a firmou. Stážisté podepisují dohodu o provedení práce, a to přímo s poskytovatelem pracovního místa. Stáž se může konat kdykoli, ale je přitom nutné, aby nezasahovala do školního rozvrhu studenta – je koncipována čistě jako mimoškolní aktivita.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.stazepromlade.cz.
Foto: Shutterstock.com, LMC