Bakalářské obory přístupné bez omezení?

4. 10. 2004 | Aktuality

Podle rektorů českých univerzit by možnost studovat na vysoké škole měli mít všichni, kteří o to mají zájem. Všem přístupné by mělo být alespoň bakalářské studium. Shodli se tak na nedávném zasedání České konference rektorů v Brně.

Podle rektorů českých univerzit by možnost studovat na vysoké škole měli mít všichni, kteří mají zájem. Všem přístupné by mělo být alespoň bakalářské studium. Shodli se tak na nedávném zasedání České konference rektorů v Brně.

Ovlivněni jsou pravděpodobně připravovanou reformou vysokých škol, která by měla vyhovovat mezinárodním měřítkům a umožnit lepší prostupnost mezi školskými systémy různých zemí.

Jedná se především o kompletní rozdělení studia na bakalářské, magisterské a doktorské, podle vzoru většiny západních univerzit. Zejména bakalářské by pak mělo být přístupné všem, kteří mají zájem studovat, a proto by měla výrazně narůst i kapacita studijních míst.

Podle posledních mezinárodních statistik bylo v roce 2001 v ČR mezi lidmi do třiceti let stále téměř nejméně absolventů ze všech členských a vstupujících zemí Evropské unie, a to přes to, že nyní studuje na vysokých školách dvojnásobek studentů oproti době před rokem 1989. Ostatním zemím pomáhají ve statistikách zvláště bakalářské programy, kterých u nás stále ještě nebylo vytvořeno dost. V mnoha státech jsou přitom považovány za plnohodnotné vysokoškolské studium a velká část studentů tímto stupněm své vzdělávání končí.

Čeští rektoři ještě donedávna strukturované studium příliš nepodporovali, proto jde podle Petra Matějů ze Sociologického ústavu Akademie věd o překvapivý obrat.„Zda přijatí studium dokončí, je jiná otázka. Ale když mají zájem o dané obory, měli by se na tyto obory z velké části dostat,“ řekl v Brně rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm.

zdroj: www.lidovky.cz