Anketa mezi učiteli: co si myslí o nové maturitě?

14. 10. 2010 | Rady maturantům

Nová maturita právě v těchto dnech zahajuje své testovací období, ale v červnu už ji téměř 1300 středních škol zakončených maturitní zkouškou, a zejména pak jejich 107 000 maturantů, pocítí naostro. Svůj názor na ni však mají nejen sami studenti, ale také učitelé, pro které se s jejím zavedením také leccos změní…

Osloveným pedagogům jsme položili tři otázky:

  • Souhlasíte se zavedením nové maturity? Proč ano/ne?

Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium a SOŠ Rokycany (učitelka chemie a dříve i fyziky, pedagožkou od roku 1984, ředitelkou od roku 2000): Určitě souhlasím, kdyby se vše dotáhlo do konce rozumně a včas, myslím, že by státní matuirty ušetřily práci středním i vysokým školám i kontrolním orgánům. Nastavily by úroveň, kdy má ještě škola užívat titul střední s maturitou a vrátily by některé k názvu odborné učiliště. Možná by škol zase i ubylo, což je více než žádoucí…

Mgr. Ondřej Holpuch, Střední průmyslová škola strojnická Olomouc (učitel matematiky, pedagogem od roku 2004): Myšlenku standardizované maturity podporuji, ovšem v poněkud odlišné podobě, než v jaké je realizována. Vadí mi vágní uchopení úrovní maturitní zkoušky, kdy není přesně stanoveno, jakému typu školy by měla ta či ona úroveň zkoušky odpovídat. Nelze očekávat, že student odborné školy bude disponovat takovými znalostmi a pohotovostí například v matematice jako gymnazista. A přitom se už setkáváme s vyjádřením představitelů některých technických vysokých škol, kteří uchazečům „doporučují“ vyšší úroveň absolvovaných zkoušek. Ti však svůj případný nedostatek bohatě kompenzují odbornými znalostmi. Proč by měli být znevýhodňováni? Na druhé straně chápu, že se zde prosazuje snaha některých vysokých škol lépe zviditelnit rozdíly v kvalitě vysokoškolského vzdělávání. Zatímco standardizovat podmínky udělování VŠ diplomů u nás zřejmě nelze, budovat povědomí o elitních a méně elitních vysokých škol je nezbytné.

Mgr. Renáta Havelková, Střední průmyslová škola strojnická Olomouc (učitelka českého jazyka a literatury, dějepisu a techniky administrativy a obchodní korespondence, pedagožkou od roku 1990): Souhlasím, stát vydává peníze na vzdělávání, měl by mít možnost získat zpětnou vazbu a kontrolovat úroveň vzdělávání. Státem garantovanou zkoušku mají ve většině zemí EU – my jsme dnes výjimkou, protože takovou zkoušku nemáme. Státní maturitní zkouška zajistí alespoň určitou úroveň znalostí u maturantů a sníží riziko její úplné degradace. Jiná je otázka, zda by současná podoba státní maturita neměla doznat nějakých změn!

  • Jak vnímáte postoj letošních maturantů? Jak oni sami tuto změnu přijímají?

Ing. Drahomíra Rancová: Naši maturanti jsou od nástupu do školy na tuto variantu připravováni. Jsme pilotní gymnázium pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP), na státní maturitu a změnu v profilové se těšíme už několik let. V loňském roce jsme alespoň jako pilotní maturovali trochu jinak, než bylo zvykem. Zavedli jsme test a poslech z cizího jazyka, většina zkoušek byla písemných. Letos k tomu oficiálně přidáváme obhajobu seminární práce.

Mgr. Ondřej Holpuch: Vnímám obavy studentů o úspěch u maturit, ale také u přijímacích zkoušek na vysoké školy. Studenti (stejně jako já) jsou také citliví na drobné nesrovnalosti mezi katalogy maturitních požadavků a obsahem dosud zveřejněných maturitních testů.

Mgr. Renáta Havelková: Jako každá změna i nová podoba maturitní zkoušky s sebou přináší jak ze strany vyučujících, tak ze strany žáků obavy z něčeho nového. Neustálé odklady znamenaly to, že žáci se připravovali stále na starou podobu maturity, která například v českém jazyce byla výrazně odlišná od toho, co se po nich chce nyní. Studenti 4. ročníků jsou v tomto smyslu v nevýhodě od těch, kteří jsou nyní v 1. ročníku a celé čtyři roky již budou připravováni v duchu nové podoby zkoušek.

  • Připravujete se Vy sám/sama, respektive Vaše studenty už nyní nějak konkrétně na novou maturitu, nebo budete ve Vašich učebních osnovách pokračovat jako doposud?

Ing. Drahomíra Rancová: Vytvořili jsme si vlastní ŠVP, vloni nám odmaturovali první absolventi podle našich vlastních osnov, maturovalo se písemně z matematiky, fyziky, chemie, biologie a dalších předmětů. Žáci mají v maturitním ročníku tři předměty s názvem maturitní příprava z… Specializují se na obory, ze kterých pak maturují. Testy si pochvalovali, protože je to samé čekalo při přijímacích zkouškách a nebyli zaskočeni stylem ani obsahem. Generálku samozřejmě zkusíme. Předměty, které obsáhne státní maturita, už nejsou v nabídce školní. Připravujeme žáky na didaktické testy i na poslech cizího jazyka. Hůř se nám to daří na SOŠ, kde je přece jen nižší úroveň.

Mgr. Ondřej Holpuch: Kdybychom se měli řídit pouze požadavky maturitních zkoušek, mohli bychom z učebních plánů některé vybrané části učiva odstranit. Jde nám však o širší rozsah učiva, který bude studentům přínosem nejen u maturit. Z pojetí maturitních úloh nemám nejlepší pocit – často nejde o typické úlohy, na které jsou naši studenti připravováni. Vzhledem k časovému limitu písemné zkoušky považuji i základní úroveň zkoušky za relativně náročnou. Osobně povedu školní kroužek nad rámec klasické maturitní přípravy, v němž budu maturanty připravovat na nové pojetí standardu.

Mgr. Renáta Havelková: Jednoznačně bude příprava vypadat odlišně od minulých let. Žáci jsou průběžně informováni o změnách, sledují informace i na portálu www.novamaturita.cz – tedy jen ti, co mají zájem. Větší akcent budeme klást na přípravu žáků k testovému způsobu ověřování znalostí a na práci s textem.

Foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu