Nový obor na Jihočeské univerzitě: Anglický jazyk a literatura

5. 6. 2010 | Aktuality

Od příštího akademického roku 2010/2011 rozbíhá Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nový bakalářský obor Anglického jazyka a literatury. Bude jej možné studovat v prezenční formě, a to v kombinaci s historií, bohemistikou, německým jazykem a literaturou, francouzským jazykem a literaturou, španělským jazykem a literaturou či italským jazykem a literaturou. Jádro oboru bude spočívat v jeho literární části, čehož budiž dokladem, že zde interně bude působit renomovaný překladatel díla Williama Shakespeara Martin Hilský.

Absolventi mohou působit jako odborní anglisté, případně pokračovat v připravovaném navazujícícm magisterském oboru. Vybaveni budou znalostí angličtiny na úrovni C1 Evropského referenčního rámce, znalostmi dějin anglicky psané literatury a schopnostmi překladu a interpretace literárních textů, samozřejmostí jsou také lingvistické vědomosti a přehled o kulturních reáliích.

Uchazeči o studium se mohou přihlašovat až do 31. července 2010, fakulta počítá s přijetím 50 studentů. Přijímací řízení se bude skládat ze dvou kol – písemné a ústní části. Předpokládá se, že uchazeči vládnou anglickým jazykem alespoň na úrovni B1. Podrobné informace zveřejnila univerzita zde.

Další články k tématu

Pomaturitní studium jazyků se slevou a i se statutem studenta

Pomaturitní studium jazyků se slevou a i se statutem studenta

Pomaturitní Studium jazyků se slevou a i se statutem studenta. Odložte si rozhodnutí, co dál, o jeden rok! Další vysokoškolské studium nebo práce Vám neutečou… Studujte pomaturitní jazykové kurzy – studium se statutem studenta beze stresu, plné zábavy, a přitom skvělá příprava na další vysokoškolské studium nebo do praxe! Intenzivně se v BOHEMIA INSTITUTU můžete věnovat nejen …

Otroky jsme neměli, ale profitovali jsme z nich, přiznala Cambridge

Otroky jsme neměli, ale profitovali jsme z nich, přiznala Cambridge

Prestižní britská univerzita Cambridge přiznala, že profitovala z otrokářství, sama ale žádné otroky vlastnit neměla. Vyplývá to ze závěrů studie, kterou si škola nechala zpracovat. Univerzita se vzhledem k výsledkům nyní rozhodla rozšířit stipendijní programy pro černošské studenty. V plánu má také financování dalšího výzkumu otrokářství. Konkrétní profit univerzity Cambridge z otrokářství měl spočívat v tom, že škola přijímala …