Americký profesor chce zjistit, zda očkování v dětství souvisí s budoucím příjmem

16. 8. 2019 | Aktuality

studie o očkoProfesor ekonomie Onur Altindag z americké univerzity v Bentley se rozhodl zjistit, jaký vliv májí běžná dětská očkovaní na budoucí život v dospělosti. V rámci výzkumného projektu, který částkou jeden a půl milionu dolarů financuje organizace The Novo Nordisk Foundation, bude po několik let zkoumat dánské děti, které byly (případně nebyly) očkovány proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Součástí studie bude také porovnávání sourozenců s rozdílnými očkováními.

“V roce 1987 Dánsko zavedlo národní očkovací kampaň, což nám poskytlo výjimečnou možnost ohodnotit dlouhodobé výhody podobného zdravotního zásahu na úrovni ekonomické produktivity. Tato studie pak bude první, která prozkoumá dopad očkování v raném dětství na rozdílné aspekty a fáze formování kapitálu lidské společnosti,” vysvětluje Altindag.

Ve svém výzkumu vychází Altindag z předpokladu, že lepší zdravotní podmínky v dětství mají v pozdějších letech pozitivní vliv na vzdělávání, pracovní produktivitu a příjem domácností. Tento předpoklad dosud není podložen důkazy, což chce Altindagův výzkum změnit.

Jeho závěry by rovněž mohly přispět k vyřešení aktuálních neshod, které panují ohledně bezpečnosti vakcín, a kvůli kterým někteří rodiče váhají, jestli mají své děti nechat očkovat nebo ne.

Zdroj: Bentley

Další články k tématu