Aktuální problémy (mediální) kultury

7. 10. 2003 | Aktuality

Letošní semestr zaznamenala má domovská katedra mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU citelnou ztrátu. Po čtyřech semestrech se studenti rozloučili s nabídkou kurzu „Aktuální problémy mediální kultury“. Garantem kurzu a jeho organizátorem byla doktorka Navrátilová, která ho plnila návštěvami osob a institucí těch nejzvučnějších jmen. Za všechny uveďme návštěvu redakce Mladé Fronty Dnes nebo ostře sledované setkání s válečným zpravodajem z Iráku Františkem Šulcem.

Letošní semestr zaznamenala má domovská katedra mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU citelnou ztrátu. Po čtyřech semestrech se studenti rozloučili s nabídkou kurzu „Aktuální problémy mediální kultury“. Garantem kurzu a jeho organizátorem byla doktorka Salaquardová, která ho plnila návštěvami osob a institucí těch nejzvučnějších jmen. Za všechny uveďme návštěvu redakce Mladé Fronty Dnes nebo ostře sledované setkání s válečným zpravodajem z Iráku Františkem Šulcem.

Společným tématem většiny setkání v kurzu Aktuální problémy mediální kultury byl český jazyk. Hovořili jsme o degradaci spisovné češtiny v médiích i v jiných veřejných prostorách. Antonín J. Liehm zdůrazňoval provázanost jazyka a myšlení – správně poskládaná věta je odrazem naší psychické integrity. Antonín Přidal navázal se svou teorií jazykové kultury, podle které je v různých situacích vhodné užít různé formy jazykového vyjádření. Pro veřejný prostor doporučil spisovný jazyk, jehož bezpříznakovost je zárukou srozumitelné komunikace.

Zanedlouho jsem měl příležitost využít nabyté znalosti v praxi: Nedávno mě totiž kdosi bezdůvodně napadl. Ptal jsem se sám sebe, co dělat s tím člověkem, který neměl jiný program, než mě otravovat. Zkoušel jsem to na něj po dobrém, po zlém – křičel jsem a chlácholil, až jsem jednu chytil. Normálně mi jí srabácky napálil zezadu za ucho. Ani to nebolelo, jenom mě zamrzelo, že je to ještě větší s… než jsem doufal. A tak jsem mu tentokrát důrazně, jasně a především neutrálním spisovným jazykem s minimem expresivních slov vysvětlil, že o jeho společnost nestojím, že pokud čeká vydařenou bitku, tak se nedočká, protože násilí neguji. Že opravdu udělá lépe, když zmizí. On se otočil a jako nějaký špatný sen zmizel. Jsem rád, že nevytáhl nůž, který pravděpodobně vlastnil. Dále děkuji prozřetelnosti a všem, kteří mě učili a učí rodnému jazyku, jehož spisovná forma svou pronikavou jasností pomohla vyřešit nedorozumění, které bylo příčinou konfliktu. Jestli to zvládnu, využiji jeho služeb i příště dřív, než mě někdo zezadu vodstřelí.

PS: Pro příští semestr se díky iniciativě studenta Ivo Krska chystá upravená nepovinná verze kurzu. Setkání s hvězdami českého mediálního nebe tak budou v akademické atmosféře FSS MU v Brně přístupná i široké veřejnosti.