Ako študovať v zahraničí:

21. 4. 2003 | Studium v zahraničí


1. Socrates/E­rasmus – všeobecne:
Rakúskeho študenta stojí jeden školský rok na Viedenskej univerzite (Universität Wien) niečo málo pod 800 Euro. Nemám tým vôbec na mysli náklady na prežitie. V Rakúsku sa totiž platí školné plus zápisné do Študentského spolku (ÖH – Österreichische HochschülerIn­nenschaft). Pritom chudák Rakušák ako študent medicíny častokrát vôbec nemá istotu, že bude môcť študovať – v ročníku je 1300 študentov a len 500 miest v seminároch

1. Socrates/E­rasmus – všeobecne

Rakúskeho študenta stojí jeden školský rok na Viedenskej univerzite (Universität Wien) niečo málo pod 800 Euro. Nemám tým vôbec na mysli náklady na prežitie. V Rakúsku sa totiž platí školné plus zápisné do Študentského spolku (ÖH – Österreichische HochschülerIn­nenschaft). Pritom chudák Rakušák ako študent medicíny častokrát vôbec nemá istotu, že bude môcť študovať – v ročníku je 1300 študentov a len 500 miest v seminároch.

Priemerný český študent za školu zatiaľ doma vôbec neplatí. Aby neplatil ani v zahraničí, konkrétne v Rakúsku, treba sa poobzerať po dobrom štipendiu. Nielen Masarykova univerzita v Brne ponúka široký výber partnerských európskych univerzít zúčastnených v celoeurópskom programe mobility študentov a pedagógov Socrates/Erasmus. Je to program garantovaný a podporovaný EU, v rámci ktorého má byť študentom európskych zemí umožnené spoznávať viac a zdokonaliť sa. Cez Socrata sa dá vycestovať aj na celý školský rok, spravidla však na jeden semester, štúdium je potom možné predĺžiť. Štipendium je skromné, okolo 400 Euro na mesiac – na druhej strane si však treba uvedomiť fakt, kedy príde najbližšia možnosť študovať tak, aby k tomu človek dostal nejaké vreckové – dokonca od EU. Partnerské univerzity sú v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Škótsku, Grécku… záleží na konkrétnej katedre, aké partnerské zmluvy sa jej podarilo podpísať. Totižto cesta za štipendiom začína primárne na katedre, kde študujete – školu v zahraničí si vyberiete podľa ponuky, vyplníte prihlášku (Application Form), napíšete esej alebo motivačný dopis. Pri troche šťastia, príp. nízkom záujme vašich spolužiakov, máte Socrata vo vrecku a pred sebou semester či dva niekde „vonku“.

 

2. Konkrétne – Universität Wien

Univie alebo aj Alma Mather Rudolphina, ako sa jej dôverne medzi študentami a vyučujúcimi hovorí, bola založená v 14. storočí  a v súčasnosti je najväčšou a najstaršou univerzitou v nemecky hovoriacom priestore. Ďaľšie extra plusy jej pridáva flair hlavného mesta a mesta opery, valčíku, Habsburskej monarchie a v neposlednom rade viedenskej kuchyne. Kto sa rozhodne pre Viedeň, rozhodne nestúpi vedľa. Na počiatku vybavovania stojí vyplnenie tzv. Learning Agreement (LA), čiže akéhosi zoznamu predmetov, ktoré budete vo Viedni navštevovať. Tento zoznam si necháte podpísať od Erasmus-koordinátorov. Po príchode na univie sa však asi pár vecí zmení, takže na konci nebude rozhodujúci LA, ale Transcript of Records, prípadne Zeugniss – vysvedčenie, ktoré si z Univie donesiete. Obsahuje meno, názov predmetu a hodnotenie pedagóga, defacto nahrádza „náš“ IS či index. Doporučuje sa skúšky skladať ústne a kópie formulárov vysvedčení nosiť na každú z nich.

Dôležité je zohnať si ubytovanie – vo Viedni je veľmi drahé, nie však tak drahé ako napr. v Škótsku. Mesačne je to 200–300 Euro za miesto v dvojposteľovej izbe študentského internátu. Pri zápise na internát sa platí kaucia, niekde až 400 Euro. Priváty sú, pochopiteľne drahšie, s výnimkou, že tu máte známych, ktorí pre vás niečo vysliedia.

Poistiťujete sa doma, formulár poistky sa odovzdáva pri podpise finančnej zmluvy na rektoráte – spoločne s podpísaným LA, dokumentom o ubytovaní, kartičkou z účtu vedeného v EUR alebo CZK a študentským vízom. Vízum vám vystaví rakúsky konzulát – v Bratislave som ho dostala do štyroch hodín a bez poplatku. Na vybavenie víza treba vyplniť formulár, pridať originál a notársky overenú kópiu rodného listu, výpis z registra trestov, dokument o ubytovaní a poistení, potvrdenie o návšteve školy v Česku aj v Rakúsku a kópiu informácii z vášho cestovného pasu. Do 10 dní od podpisu finančnej zmluvy by vám na účet mali prísť peniaze.

Na Univie sa študuje z 90% v nemeckom jazyku, ak prednášajúci zhodou náhod neprednáša anglicky. Vo všeobecnosti sú si však prichádzajúci exchange-students vedomí toho, že bez aktívne hovorenej nemčiny budú mať značný problém.

Univerzita však usporadúva kurzy nemčiny a o všetkom budete informovaní mailom – doporučujem preto spoľahlivý provider. Okrem BIB (Büro für internationale Beziehungen) a jeho dobrej víly – koordinátorky Mag. Sabine Khalil sa o vás postará váš buddy. Buddies sú kontaktní študenti, ktorí majú spolu s vami prístup na všetky akcie, ktoré BIB alebo ESN (Erasmus Student Network) poriada. Ide spravidla o welcome-parties a Stammtische, ale poriadajú sa aj výlety do okolia – napr. do Prahy.

Univerzita je roztrúsená po celej Viedni, vďaka integrovanému systému dopravy (zvýhodnený Semester-Ticket za 117 Euro) však nie je problém zvládnuť presuny. Metro jazdí do 00:30, potom sa cestuje s Nachtlinien.

Univie samozrejme rešpektuje kreditný systém, odborníka naň nájdete v BIB – Mag. Maximilian Kudler. Kreditové ohodnotenie nájdete v KoVo (Kommentiertes Vorlesungsver­zeichnis), prednášky (VO) zakončené skúškou sú najčastejšie za 3 kredity.   Optimálna záťaž na Univie je 30 ECTS credit points na semester. Problém nastáva v momente, kedy sa vám nepodarí dostať do kurzu, ktorý ste chceli navštevovať. Univerzita má totiž niekoľko spôsobov registrácie (elektronicky na homepage, individuálne u sekretárky), z ktorých nakoniec nefunguje ani jeden a vy sa zastavíte pred dverami preplnenej prednáškovej sály. Netreba sa však hneď vydesiť – štatút Erasmus-študenta vám totižto dáva do rúk nečakané tromfy a zúfalé oči v spojení s opakovaním „Keď viete, ja som tu len na jeden semester…“ zvyknú zabrať.

Vo všeobecnosti sa ale vo Viedni nedoporučuje klamať, podvádzať a ani predbiehať vo frontách – a to z jediného dôvodu – proste sa to tu nerobí. Ľudia sú tolerantní a radi vám pomôžu. Dalo by sa povedať, že sa v tom dokonca vyžívajú. Preto si to užite – socratovské štipendium sa totižto udeľuje len raz.

 

   

 

 

Další články k tématu