2. kolo přijímacích zkoušek na stavební fakultě ČVUT

19. 7. 2006 | Aktuality

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2006/07. Druhé kolo se týká následujících bakalářských studijních programů: Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a Architektura a stavitelství.

Minimální bodová hranice nutná pro přijetí na fakultu bude ve 2. kole přijímacího řízení výrazným způsobem zvýšena.

Písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky bude prominuta uchazečům (z ČR a SR), kteří splňují všechny následující podmínky:

a.na vysvědčeních za jednotlivé ročníky střední školy, která jsou uvedena v přihlášce ke studiu, nemají žádnou známku z matematiky a fyziky horší než 2 a zároveň minimální počet uvedených známek je tři z matematiky a dvě z fyziky;

b.maturitní zkoušku složili ve školním roce 2005/06 nebo 2004/05;

c.na Fakultě stavební ČVUT dříve nestudovali.

Fakulta bude přijímat výhradně elektronické přihlášky, a to do 31.8. Přijímací zkouška proběhne 19. a 20. září 2006. Přihlášky najdete na http://prihlaska.cvut.cz.

Zdroj:www.fsv.cvut.cz www.fsv.cvut.cz