17. listopad

14. 11. 2004 | Stojí za přečtení

Den studentů, den, kdy proběhla Sametová revoluce. Letos, k patnáctému výročí tohoto data, připravili studenti pražských vysokých škol vzpomínkový průvod, který má podle nich připomenout události roku 1989 a zároveň upozornit na současnou společenskou situaci.

Výročí

Den studentů, den, kdy proběhla Sametová revoluce. Letos, k patnáctému výročí tohoto data, připravili studenti pražských vysokých škol vzpomínkový průvod, který má podle nich připomenout události roku 1989 a zároveň upozornit na současnou společenskou situaci.

Jako před patnácti lety bude průvod začínat na Albertově a odtud povede přes Národní třídu k soše sv. Václava na Václavském náměstí. Celá akce by měla vypuknout v 16 hodin a chybět by neměly ani známé osobnosti. Promluvit přislíbili: Jiřina Šiklová, Tomáš Halík, Ivan Klíma, Martin C. Putna, David Marx a Ladislav Smoljak. Zahraje Jaroslav Hutka. Pozváni byli také Václav Havel, Šimon Pánek a další. Průvod by měl být osvícen svíčkami a lampiony, které si mají studenti s sebou donést.

Výstava

Od 15. do 25. listopadu se bude v rámci doprovodných akcí konat v prostorách Filozofické fakulty UK výstava fotografií, dobových dokumentů a komentářů pamětníků připomínající 17. listopad 1939 a 1989.

Co se dělo 17.listopadu?

1939 – Česká republika se stala protektorátní říší Německa. Dne 28.10. 1939 začínají první veřejná vystoupení proti nacistické okupaci a Praha se stává střediskem masových demonstrací. Při demonstraci, konající se na státní svátek, který byl ale Němci zrušen, byl těžce zraněn a následně svým zraněním podlehl student medicíny Jan Opletal. V policejní režii byl 15. listopadu pohřben. Pohřbu se zúčastnilo asi 4000 lidí, studenti zde vedli protiněmecké řeči a došlo i k několika srážkám se SS. V noci na 17.11.1939 pak nacisti vnikli do studentských kolejí v Praze a Brně a zajali asi 1200 studentů. Devět z nich (představitelé studentské organizace) bylo zabito v Praze – Ruzyni, zbylí studenti byli posláni do koncentračních táborů. Vysoké školy byly pak na další tři roky zavřeny.

1989 – V 16:00 začala na Albertově povolená studentská manifestace k 50. výročí vystoupení studentů proti německé okupaci. Průvod se pohyboval nejprve směrem na Vyšehrad, poté do centra města. Byl doprovázen výkřiky: „ Svobodu, svobodu“, „Jakeš ven!“, „Chceme novou vládu!“ Cestou se rozrostl o další občany a stal se nepovoleným. Příslušníci SNB zastavili demonstranty na Národní třídě. Lidé skandovali: „Máme holé ruce!“ Z druhé strany Vltavy však přijela další jednotka SNB a z místa se tak stal uzavřený prostor, ve kterém se nacházelo přibližně 10 000 lidí, kteří dále skandovali a začali zpívat Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku, synku…Průvod byl násilně rozehnán kolem deváté hodiny večer. Zraněno bylo celkem 568 demonstrantů, hospitalizováno 24 osob. Tato demonstrace pak odstartovala demokratizaci České Republiky. Výrazně tomu pomohla také fiktivní zpráva o smrti studenta Martina Šmída, který měl údajně podlehnout policejnímu napadení během demonstrace. Tuto smyšlenou informaci poskytla lidem z disentu v noci na 18.11. Drahomíra Dražská.

Další články k tématu