Chci studovat psychologii

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Psychologie  Psychologie pro manažery  Management lidských zdrojů  Mediální management  Global Business and Management  Mezinárodní management  Globální podnikání a management  Marketing a Brand Management  MBA   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Psychologie  Pedagogická psychologie  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)  Arteterapie  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 54 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Psychologie  Pedagogická psychologie  Pedagogická psychologie (EN)  Psychologie a speciální pedagogika  Vzdělávání v biologii  Výtvarná výchova (EN)  Výtvarná výchova  Filozofie (EN)   a dalších 116 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Psychologie  Klinická psychologie  Obecná psychologie  Literatury v angličtině (EN)  Pedagogika (EN)  Andragogika  Filologicko-areálová studia  Dějiny starověku (dvouoborové)  Klasická archeologie   a dalších 106 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Psychologie  Kulturní antropologie (dvouoborové)  Andragogika (dvouoborové)  Andragogika  Andragogika v profilaci na personální management  Filmová věda (dvouoborové)  Divadelní věda (dvouoborové)   a další 2 obory

Filozofická fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Psychologie  Sociální psychologie  Obecná psychologie  Klinická psychologie  Psychologie práce a organizace  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Sociální práce   a dalších 166 oborů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Psychologie  Vývojová psychologie  Obecná psychologie  Sociální psychologie  Psychologie (i jednooborové)  Obecná psychologie (EN)  Sociální psychologie (EN)  Vývojová psychologie (EN)  Psychoterapeutická studia   a dalších 34 oborů

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Praha 4-Háje, Praha 10

Obory: Psychologie  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

International Prague University, o.p.s.

Praha 5

Obory: Psychologie  Public Relations  Business Management  Management  Řízení financí  Business Administration  Právní zabezpečení obchodní činnosti  Management turistického ruchu

Vysoká škola aplikované psychologie

Terezín

Obory: Personální a interkulturní management

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Psychologie (dvouoborové)  Psychologie (jednooborové)  Učitelství psychologie pro střední školy  Historie  Francouzština ve sféře podnikání  Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)  Ruština ve sféře podnikání   a dalších 51 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Psychologie (dvouoborové)  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 4-Nusle

Obory: Psychologie umění

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství psychologie pro střední školy  Psychologie se zaměřením na vzdělávání

TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

Praha 5 | testy

Obory: MANAGEMENT FIREM - Manažerská psychologie  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Řízení lidských zdrojů  EKONOMIE A MANAGEMENT - Prognostika a plánování   a dalších 48 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
TIP

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Manažerská studia - řízení lidských zdrojů  Vzdělávání dospělých  Sociální a mediální komunikace  Scénická a mediální studia  Speciální pedagogika - vychovatelství  Bezpečnostní studia

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Řízení sociální práce  Řízení v sociální práci