Chci studovat psychologii

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Vysoká škola aplikované psychologie

Terezín

Obory: Personální a interkulturní management

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Psychologie  Pedagogická psychologie  Psychologie (dvouoborová)  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)  Arteterapie  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 59 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Psychologie  Pedagogická psychologie  Pedagogická psychologie (EN)  Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku  Vzdělávání v biologii  Výtvarná výchova (EN)  Výtvarná výchova   a dalších 133 oborů

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Praha 4-Háje, Praha 10

Obory: Psychologie  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Psychologie  Obecná psychologie  Sociální psychologie  Klinická psychologie  Psychologie práce a organizace  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Sociální práce   a dalších 181 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Psychologie  Klinická psychologie  Pedagogická psychologie  Kulturní antropologie  Kulturní antropologie (dvouoborové)  Andragogika v profilaci na personální management  Andragogika (dvouoborové)  Andragogika  Divadelní studia (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Psychologie  Obecná psychologie  Sociální psychologie  Vývojová psychologie  Psychologie (i jednooborové)  Obecná psychologie (EN)  Vývojová psychologie (EN)  Sociální psychologie (EN)  Sociologie   a dalších 32 oborů

International Prague University, o.p.s.

Praha 5

Obory: Psychologie  Business administration  Mezinárodní obchod  Business Administration  Mezinárodní vztahy

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Psychologie  Klinická psychologie  Obecná psychologie  Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství základů společenských věd pro střední školy   a dalších 105 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Psychologie (jednooborové)  Učitelství psychologie pro střední školy  Francouzština ve sféře podnikání  Historie  Teorie a dějiny české literatury  Sociologie  Ruský jazyk a literatura (dvouoborové)   a dalších 54 oborů

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Psychologie umění  Grafika  Dějiny umění  Muzejnictví a galerijnictví  Intermediální ateliér  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia  Fotografie  Kulturní antropologie a umění   a další 3 obory

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)  Psychologie pro manažery (NEWTON Business)  Management lidských zdrojů (NEWTON Business)  Management lidských zdrojů  Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)   a dalších 14 oborů

NEWTON College, a.s.

Ústav práva a právní vědy

Praha 7

Obory: MBA - Psychologie managementu

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


European Business School SE

Praha 7

Obory: MBA - Psychologie managementu

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Manažerská psychologie  Ekonomika a management - specializace Marketing management

TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie  EKONOMIE A MANAGEMENT - Projektový management  MANAGEMENT FIREM - Mezinárodní management  EKONOMIE A MANAGEMENT - Prognostika a plánování   a dalších 30 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku

TIP

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management podniku - zaměření Manažerská psychologie  Bezpečnostní management v regionech - zaměření Kriminalistika a kriminologie  Ekonomika a management podniku - zaměření Marketing a brand management

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku