ART & DESIGN INSTITUT se představuje jako 1. soukromá vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření s propojením klasických výtvarných směrů v úzkém sepětí celkového uměleckého kontextu – a praxe. Přichází se zcela novým konceptem, bořícím dosavadní standardní, klasickou, historicky danou a většinou neměnnou strukturu výuky specializovaného umělce v rámci jednoho oboru.

Cílem je výchova osobností se znatelným přesahem jak v rámci různých uměleckých projevů, tak rozsahem možného uplatnění svých realizací.

Nabízí jednooborový bakalářský studijní program VÝTVARNÁ UMĚNÍ obor „Výtvarná tvorba a umělecký provoz“. Výuka probíhá v českém jazyce, se standardní dobou prezenčního studia 3 roky.

Profil absolventa je profilem umělce 21. století. Absolventem bude kreativní umělec, který se však velmi dobře orientuje v oblasti kultury a trhu s uměním - a místo vstupu do řad nezaměstnaných, dokáže se svými díly oslovit potenciální klienty. Každý student bude vedle první specializace povinně - dle svého zájmu a zaměření - vybírat z nabídky i druhý předmět, který s tím jeho koresponduje a zároveň mu rozšiřuje a) vědomosti, b) uplatnění. Např. student grafiky si může jako 2. předmět zvolit multimedia, kde se naučí pracovat s grafikou z pohledu IT možností - webdesignu, apod.

www.artdesigninstitut.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se skládá z: prezentace přineseného vlastního díla před komisí (rozsah 5 a více) dle zaměření studenta - malba, fotografie, počítačová grafika, apod.; písemného testu obecných znalostí souvisejících se zaměřením školy a osobního pohovoru.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

PŘEDMĚTY

PŘEDMĚTY

Přečtěte si, co vše se u nás dá studovat. číst více

FILOZOFIE ŠKOLY

FILOZOFIE ŠKOLY

ART & DESIGN INSTITUT se představuje jako 1. soukromá vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření s propojením klasických výtvarných směrů v úzkém sepětí celkového uměleckého kontexu – a praxe. číst více

Aktuality z ADI

Aktuality z ADI

Zajímavosti z ART & DESIGN INSTITUTu. číst více

Doplňující informace

Školné

Školné činí 70 000,- za rok nebo 37 000,- za semestr v případě, že student chce splatit školné ve dvou splátkách.