Mechatronika

📚 Jak se připravit na VŠ? Studujte 2️x efektivněji než teď. Zjistit více

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Mechatronika
 • Informační technologie
 • Mechatronics (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Mechatronika
 • Materiálové inženýrství
 • Matematické inženýrství

a dalších 30 programů

33 programů

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Mechatronické systémy (EN)
 • Mechatronické systémy
3 programy

Fakulta strojní

 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Dynamika konstrukcí a mechatronika
 • Počítačové modelování v mechanice
 • Aplikovaná mechanika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.