Vysokoškolští učitelé hrozí stávkou

11. 2. 2003 | Aktuality

O vyšší platy žádají pedagogové z Univerzity Palackého v Olomouci. Skupina reprezentovaná Pe­trem Bilíkem z Filo­zofické fakulty UP se rozhodla apelovat na ministerstvo školství a vládu s tím, že pokud jim zvýšení platu nebude přislíbeno, jsou připraveni v krajním případě vstoupit i do stávky. Zároveň vyzývají k podpoře svého záměru také učitele z ostatních vysokých škol v České republice. Svých cílů se snaží dosáhnout mimo jiné prostřednictvím internetové výzvy  „Počítejte s námi!“ adresované ministryni školství Petře Buzkové a Vládě České republiky. Připojená petice dnes obsahuje již téměř osmdesát podpisů.

Situaci ohledně svých platů komentují autoři výzvy mimo jiné těmito slovy: „Většina z nás je stále naléhavěji nucena uvažovat o odchodu ze školství do jiných sfér, kde jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ohodnoceni v průměru až několikanásobně lépe. (…) Denně pociťujeme rovněž nezájem nadějných absolventů i renomovaných odborníků o působení na univerzitách. Nám, kteří i přesto zůstáváme, často nezbývá než přivydělávat si mimo hlavní pracovní úvazek.“ Důsledky těchto skutečností vidí protestující učitelé v nízké prestiži vyso­koškolských pedagogů a v celkovém znevážení vzdělání. Současný stav podle nich může na vysokých školách vést až k personální krizi.

Příslib zvýšení mezd očekávají signatáři výzvy už v následujícím akademickém roce. V opačném případě hrozí stávkovou pohotovostí, protestními shromážděními akademické obce a případně i stávkou, a to v době přijímacího řízení na vysoké školy.

Zdroj: http://idialog.cz/…ejte_s_nami/