Studium teologie na UK – 2. kolo přijímacího řízení

23. 7. 2006 | Aktuality

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí příležitost přihlásit se ke studiu oborů:
•Evangelická teologie jednooborová (magisterské studium)
•Teologie křesťanských tradic (bakalářské studium, prezenční, čtyřleté).

Přijímací zkouška do výše uvedeného bakalářského oboru je jednokolová a sestává z písemné i ústní části. Písemný test si klade za cíl prověřit všeobecné znalosti uchazeče, s důrazem na orientaci v církevních reáliích. Ústní část zahrnuje zkoušku z cizího jazyka podle uchazečovy volby (angličtina, němčina, francouzština) a pohovoru prověřujícího předpoklady ke studiu.

Uchazeči o magisterské studium projdou rovněž písemnou i ústní částí. Písemná část zahrnuje test všeobecných znalostí a logického uvažování a test z cizího jazyka podle uchazečovy volby (angličtina, němčina, francouzština). V ústním pohovoru se ověřují pouze předpoklady ke studiu.

Ke studiu výše uvedených oborů se lze hlásit až do 10. srpna 2006. Přijímací zkouška proběhne 30.8. a 11.9.2006

Zdroj: http://www.etf.cuni.cz/