Štúdium práva v Olomouci zostává realitou

14. 3. 2003 | Aktuality

Viac ako tisícsedemsto záujemcov o magisterské štúdium oboru Právo a právna veda na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci si môže konečne vydýchnuť – prijímacie skúšky sa napriek problémom s akreditáciou uskutočnia a fakulta bude môcť aj tento rok prijímať do prvých ročníkov nových študentov.

Viac ako tisícsedemsto záujemcov o magisterské štúdium oboru Právo a právna veda na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci si môže konečne vydýchnuť – prijímacie skúšky sa napriek problémom s akreditáciou uskutočnia a fakulta bude môcť aj tento rok prijímať do prvých ročníkov nových študentov. Uľavilo sa tak uchádzačom o štúdium, súčasným študentom, ale i pedagógom.

“Akreditačná komisia trvá na svojom stanovisku, v ktorom navrhuje obmedzenie akreditácie. S ohľadom na stav prijímacieho konania pre akademický rok 2002/2003 však ministerstvo vydá rozhodnutie v súlade so stanoviskom komisie až s účinnosťou od 1. novembra 2003,” uviedla pre redaktorov deníka MF Dnes tlačová hovorkyňa ministerstva školstva Lubomíra Černá. Fakulta teda môže usporiadať regulérne prijímacie skúšky a ich úspešných absolventov prijať ku štúdiu. Do konca roku však musí požiadať akreditačnú komisiu o predĺženie platnosti akreditácie – toto zostávajúce obdobie musí teda fakulta využiť na to, aby sa jej podarilo komisiu presvedčiť o dostatočnej úrovni kvality štúdia. V prípade, že by akreditácia bola na konci roka obmedzená, znamenalo by to, že v ďalšom akademickom roku by už prijímanie nových študentov nebolo možné.

Problém olomouckej právnickej fakulty tkvie v tom, že na hlavný pracovný úväzok nezamestnáva dostatočný počet docentov a profesorov. Tŕňom v oku akreditačnej komisie je taktiež ich priemerný vek, ktorý sa pohybuje okolo 70 rokov. Na žiadosť správnej rady univerzity z tohoto dôvodu spracovala rektorka univerzity Jana Mačáková a dekan dotknutej fakulty Michal Malacka špeciálny projekt na podporu fakulty. Vzniknutou situáciou sa zaoberá aj Vedecká rada Univerzity Palackého. Dvaja noví docenti, ktorí začnú na fakulte od leta vyučovať, by mali byť jedným z pozitívnych signálov smerom ku akreditačnej komisii, ktorej úsudok na konci roka bude rozhodujúci. Za ďalšie pôsobenie fakulty sa okrem rektorky Mačákovej, dekana Malacka a hejtmana zasadilo aj viacero bývalých a súčasných študentov fakulty, ktorí ešte pred prijatím rozhodnutia adresovali ministerke školstva Petre Buzkovej otvorený list, v ktorom vyjadrili svoj nesúhlas s rozhodnutím akreditačnej komisie. Rozhodnutie ministerstva bolo okrem študentov pozitívne i pre tých, ktorí fungovanie fakulty podporovali – okrem iných to bola Správna rada univerzity, hejtmanstvo a olomoucký magistrát.

(Podľa MF Dnes)