Studium a práce doma, nebo v zahraničí? Studenti jsou na vážkách

18. 10. 2015 | Aktuality

Nedávný výzkum společnosti Datank, který sleduje názory tuzemských studentů na českou a zahraniční výuku, vyplývá, že i letos převažuje mírná nespokojenost s úrovní vzdělávání u nás oproti tomu v zahraničí, a to v poměru 56 ku 44 %.

Celkem 94 % respondentů vidí hlavní plus zahraničního studia v kvalitě výuky a ve špičkových pedagozích. Studenti preferují univerzity v zahraničí také díky možnosti získat tam kvalitní kontakty pro budoucí kariéru (více než tři čtvrtiny dotázaných) či působit v multikulturním prostředí a zlepšit si znalosti cizích jazyků.

Téměř dvě pětiny z nich plánují po ukončení magisterského studia zůstat po několik let v zahraničí a získávat tam pracovní zkušenosti. Vysněnou destinací pro práci v cizině je Velká Británie (49 %), následují USA (19 %), Německo a země Beneluxu (6 %). Naopak necelá třetina studentů preferuje návrat do České republiky.

Z pohledu těch, kteří již zahraniční univerzitu studují v rámci bakalářských oborů nebo se na ně právě chystají, chtějí v cizině zůstat a dále studovat téměř dvě třetiny (61 %) talentů.

Oslovení studenti si svůj obor vybrali zejména podle skutečnosti, zda je dané odvětví zajímá a baví (78 %). Méně důležité už pro ně bylo, jestli jejich obor bude perspektivní s ohledem na jejich budoucí pracovní uplatnění (37 %). Bez ohledu na to, jaký obor studují, pokládají za nejperspektivnější technické a přírodovědné obory (92 %), naopak za obory bez výrazné perspektivy považují ty umělecké (12 %).

Průzkum byl zpracován společností Datank v období červenec – srpen 2015 metodou elektronického dotazování (CAWI) na vzorku 233 respondentů z řad žadatelů o stipendium a stipendistů Bakala Foundation a Nadace The Kellner Family Foundation.

Podrobnější informace o výzkumu a jeho výsledcích lze najít na stránkách www.kellnerfoundation.cz.

Zdroj: tisková zpráva
Foto: sxc.hu