Studentské iniciativy

7. 4. 2003 | Studentský život

V následujících měsících vás budeme pokud možno pravidelně seznamovat s různými studentskými zájmovými skupinami a organizacemi.

V následujících měsících vás budeme pokud možno pravidelně seznamovat s různými studentskými zájmovými skupinami a organizacemi. Původně mělo být pojednáno o studentském hnutí jako celku, ale vzhledem k nejednotnosti studentstva a k různorodosti cílů i oblastí působnosti jednotlivých skupin jsem se rozhodl pro stručný profil několika vybraných zástupců. Doufám, že se tak alespoň přibližná podoba dnešního studentského hnutí vyjeví.

 První adept je občanské sdružení s trošku nezvyklým názvem „o. s. Podblanickem“. Vzniklo počátkem tohoto roku a sdružuje skupinu mladých nadšenců z okolí bájného vrchu Blaník (šířeji z oblasti Posázavska). Jejich hlavním cílem je „vytvoření podmínek vhodných pro spokojený a plnohodnotný život mladých na venkově“.

Z toho důvodu se o.s. Podblanickem zaměřuje jednak na pořádání jednorázových kulturních, informačních a dalších akcí (např. cyklovýlet na vrch Roudný s odbornou přednáškou, koncerty a výstavy ve vlašimské čajovně Medina nebo pracovně-multikulturní víkendy na vodní tvrzi v Popovicích u Benešova), jednak na intenzivní spolupráci s orgány místní samosprávy i státní správy, ve snaze zabudovat potřeby mladých venkovanů do rozvojových plánů obcí.

 Možná se podivujete, proč o nějaké vesnické iniciativě píšu na vysokoškolském serveru. O. s. Podblanickem zpracovalo na rok 2003 ambiciózní projekt nazvaný Zpět na venkov. Projekt plní normy Evropské unie (program Leader) i normy jeho české obdoby spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) – Program obnovy venkova. Zpět na venkov startuje v těchto dnech pilotním projektem Studenti pro venkov. V rámci spolupráce s Fakultou humanitních studií UK budou dvakrát ročně pořádány pracovně – poznávací víkendy. Těch se mohou zúčastnit studenti FHS (uvažuje se i o spolupráci s FSV UK a FSS MU), jejich profesoři i zástupce MMR. Součástí víkendu budou dvě veřejnosti přístupné přednášky. Cílem je získat kvalifikované spolupracovníky se zájmem o regionální rozvoj. Nač to všechno? Snahou o. s. Podblanickem je jasně, zřetelně a na vysoké úrovni formulovat požadavky mladých vztahující se k dalšímu rozvoji regionu. První z víkendů proběhne 6. – 8. června 2003.

O. s. Podblanickem je však otevřeno všem mladým do 35 let se zájmem o venkov, konkrétně o Posázavsko. Uvažujete-li o poklidném životě na venkově neváhejte a přidejte se. Získáte mnoho nových, cenných zkušeností, informací i přátel. Bližší info na www.podblanickem.wz.cz. (bližší info k projektu Studenti pro venkov na www.podblanickem.wz.cz/spv/ .

Další články k tématu