Studenti zřejmě přijdou o příspěvek na dopravu

28. 11. 2003 | Aktuality

Dolní komora Parlamentu ČR odsouhlasila 26. září 2003 předlohy reformy veřejných financí. Dotknou se mimo jiné i dávek sociální podpory a sociální péče, kam patří také příspěvek na dopravu. Na ten má nárok každé dítě, dokud plní povinnou školní docházku mimo své bydliště, a také středoškolští a vysokoškolští studenti, pokud čistý příjem jejich rodiny nepřesáhl v minulém kalendářním roce dvojnásobek životního minima.

Jestliže návrhy reformy projdou schvalovacím řízením, příspěvek na dopravu nebude vyplácen od ledna 2004. Podle koncepce Ministerstva financí ČR by dávku mělo částečně nahradit zavedení žákovských slev, financovaných z dotací na dopravní obslužnost.