Studenti na školách mají málo praxe, myslí si Češi

18. 4. 2018 | Uplatnění studentů a absolventů

Podle devíti z deseti Čechů nemají mladí lidé před vstupem na trh práce dostatek praxe. Zjistil to průzkum agentury Ipsos, který proběhl v rámci diskuze Vzdělané Česko. Odborníci v oblasti školství za příčinu považují nedostatečnou komunikaci mezi školami a firmami.

„Chybí (nám) styčné místo pro kultivovanou debatu škol se zaměstnavateli. Za zásadní považuji hledání nastavení systému, vytváření vazeb tak, aby se odstranily disproporce mezi školami a firmami,“ vysvětlil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který byl jedním z účastníků odborného panelu Vzdělané Česko.

Užší spolupráci škol a firem by ocenili i dotazovaní Češi. Přes tři čtvrtiny z nich vidí cestu v rozšíření možností praxí, stáží a brigád pro studenty. Celkem 57 procent respondentů uvedlo, že by firmy mohly podporovat vybrané obory. O něco menší počet respondentů by pak uvítalo, aby firmy spolupracovaly se školami na tvorbě výukových programů. Následovalo přání, aby odborníci z firem na školách přímo vyučovali.

Problémy při přechodu ze školy do práce však nemusí být způsobeny pouze nedostatky ve vzdělávacím systému. „Je důležité, aby se firmy podílely na koncepci vzdělávání, ale současně je důležité, aby byly firmy připraveny na mladé – například v nabídce flexibility práce či umožnění sladění osobních hodnot s firemními,“ upozorňuje Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 1006 respondentů ve věku 18-65 let. Byl zpracován agenturou Ipsos pro alianci pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost a sloužil jako základ diskuze Vzdělané Česko.

Další články k tématu