Stáže v Německu a USA

24. 3. 2005 | Studium v zahraničí

Další ze série tolik – snad – populárních článků o studiu či práci v zahraničí. Následující text vám napoví, jak a kde se zajímat o pracovní stáž v německém Spolkovém sněmu či studium na vysoké škole v USA.

O stipendiích na zahraniční studia či praxi se na těchto stránkách již psalo. V současné době se případným zájemcům mohou jevit zajímavě například dvě následující. Společnou podmínkou pro obě je nutnost mít ukončené alespoň bakalářské studium na české vysoké škole. V případě Německa je však možné o stipendium žádat ještě v době, kdy studujete poslední ročník, přičemž je ale nutné mít studium před nástupem na stáž ukončené.

Zájemci o stipendium na studium nebo výzkum, které uděluje známá Fulbrightova komise, mají ještě několik měsíců na rozmyšlenou. Součástí přihlášky, která musí být Komisi zaslána nejpozději do 1. září má být motivační dopis, kde je nutné uvést z jakých důvodů by chtěli studovat na vysoké škole v USA a o jaký obor má uchazeč zájem. Do přihlášky je dále třeba napsat tři konkrétní školy, přičemž se doporučuje alespoň v jednom případě jet tzv. „na jistotu“ (tj. zvolit školu se spíše menší popularitou). Dalšími podmínkami pro zařazení do konkurzu je doporučení od pedagoga z vysoké školy a výsledky jazykové zkoušky TOEFL (viz dřívější články na těchto místech). Výborná znalost angličtiny je téměř samozřejmostí, dále musí uchazeč doložit české občanství a rovněž výborné studijní výsledky.

Komise každým rokem vybere až 15 uchazečů, kterým poskytne roční stipendium na vysoké škole ve Spojených státech. Stipendium zahrnuje jak výdaje za školné (komise ho hradí do výše 18 000 USD), tak výdaje na veškeré další životní potřeby a to i včetně pojištění a letenky. Vedle toho dostává student každý měsíc kapesné, příspěvky na knihy a bydlení. Další informace viz www.fulbrigh.cz.

Placenou stáž v německém Bundestagu nabízí program Mezinárodních parlamentních stáží (Internationale Parlaments-Praktika, IPP). Na stránkách organizace (viz adresa níže) je pro stážistu ve sněmu uvedena suma 511 Euro měsíčně. Předpokládanou motivací u případných zájemců by mělo být zaměstnání ve státní správě nebo na půdě veřejného života jako takového – na mysli se má nejenom činnost v politických stranách a zájmových skupinách, ale i v médiích apod.

Podmínkou pro zařazení do přijímacího řízení je odeslání přihlášky: vyplněná žádost, životopis, motivační dopis, osobní dotazník, dvě doporučení od vysokoškolských pedagogů (pokud se uchazeč hlásí z práce, může být jedním doporučením právě to od zaměstnavatele). Věkový limit byl stanoven na 30 let, znalost německého jazyka se předpokládá na výborné úrovni. Z celkového počtu přihlášených budou posléze vybráni adepti s nejlepšími preferencemi, kteří budou posláni na pohovor na německé velvyslanectví.

Bližší informace a formuláře potřebné k přihlášce naleznete na http://www.bundestag.de/…hechien.html. Veškeré materiály zasílejte na pražskou adresu uvedenou na konci odkazu. Uzávěrka přihlášek pro příští stáž, která začne 1. března 2006, je 31. května 2005.

Další články k tématu