Stanovisko VŠB-TUO k uplatnění v technických oborech

Aktuální vývoj na českém pracovním trhu je charakterizován stále vyšší poptávkou po absolventech technických oborů. Prognóza průmyslových firem totiž naznačuje, že jim do budoucna budou chybět až tisíce odborně vzdělaných pracovníků. Podle rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Ivo Vondráka ovšem právě to na druhou stranu „vypadá jako dobrá zpráva pro technické vysoké školy“, neboť tento trend by mohl přilákat do těchto oborů více uchazečů.

Jenže i když na VŠB-TUO loni úspěšně absolvovalo magisterské studium přes dva tisíce studentů, jedna třetina z toho vystudovala ekonomické obory. Další problém spočívá v tom, že řada vystudovaných techniků nepracuje ve svém oboru.

Podle údajů Střediska vzdělávací politiky v České republice vyšlo loni z českých vysokých škol kolem 10 tisíc inženýrů, avšak dle téže databáze jich je asi 1200 evidováno na úřadu práce. Tento fakt může být ovlivněn například tím, že noví inženýři bývají odborně málo zdatní, neboť na technických školách se obvykle vyučuje více ekonomických oborů než těch technických. Důvodem nižšího zájmu o d

„Systém budoucího vzdělávání musí navrhnout a implementovat taková opatření, která podpoří zájem o práci v oborech, které historicky (strojírenství, energetika a jim podobné) či nově se prosazující (např. informační technologie) tvoří jádro ekonomické prosperity naší země. Průmysl a vysoké školy musí k sobě najít výrazně hlubší vztah vzájemné důvěry a spolupráce, než je tomu dosud. Na tomto místě se ukazuje, že se naší vysoké škole daří tento problém řešit. Poslední čísla hovoří o to, že v roce 2009 z celkovému objemu 96 mil. Kč hospodářských smluv tvořil smluvní výzkum 30 milionů, zatímco za rok 2010 vzrostl tento objem na 126 milionů s celkovým podílem vědy a výzkumu 65 milionů Kč. Ve srovnání s úspěšnými zeměmi, zejména skandinávskými, ale stále zaostáváme,“ dodává rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

v tvořil smluvní výzkum 30 milionů, zatímco za rok 2010 vzrostl tento objem na 126 milionů s celkovým podílem vědy a výzkumu 65 milionů Kč. Ve srovnání s úspěšnými zeměmi, zejména skandinávskými, ale stále zaostáváme,“ dodává rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Zdroj: tisková zpráva VŠB-TUO

Další články k tématu

Ekonomové z VŠB se stěhují z centra města do kampusu

Ekonomové z VŠB se stěhují z centra města do kampusu

Studenti Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské se budou stěhovat z centra Ostravy do kampusu v městské části Poruba. Oznámil to rektor univerzity Václav Snášel. Rektorovo rozhodnutí padlo na základě ekonomických analýz, rozvahy organizační náročnosti a několika průzkumů a dotazníků, které vyplňovali samotní studenti a zaměstnanci univerzity. Důvodem stěhování jsou tedy provozní úspory a snaha o větší propojení …

číst více
O maturanty z němčiny mají firmy velký zájem

O maturanty z němčiny mají firmy velký zájem

Studenti, kteří letos maturovali z němčiny, se nemusí bát, že by se na trhu práce neuplatnili. Angličtina je sice stále nejžádanější cizí jazyk, a opravdu se díky ní domluvíte všude a téměř s každým, ale německé a rakouské firmy působící v České republice mají zájem výhradně o absolventy s dobrou znalostí němčiny. Tu vítají také pohraniční společnosti. Německý jazyk …

číst více
HLEDÁME DO TÝMU: Talentovaného Account Managera pro VysokeSkoly.cz

HLEDÁME DO TÝMU: Talentovaného Account Managera pro VysokeSkoly.cz

Chceš se stát Account Managerem v oblasti vysokých škol? Pro portál VysokeSkoly.cz, který je mediální jedničkou na trhu pro výběr studia na vysoké škole hledáme člověka, který umí naslouchat, nabídnout vhodné řešení a uspokojit tak potřeby našich zákazníků z oblasti vzdělávání. Pro takového profíka máme připravený maximální podporu a motivující odměňování. Vše je možné. Záleží jen, jaké …

číst více