Speciál O OBORECH: Aplikovaná fyzika

15. 12. 2007 | O studijních oborech

Baví vás fyzika a matematika? Rádi programujete a experimentujete? Škála oborů zabývajících se aplikovanou fyzikou je široká a třeba osloví právě vás. Abyste se v tomto oboru lépe zorientovali, připravili jsme pro vás následující článek. Pozn. Článek byl aktualizován 23. 12. 2009 (-kav-)

Kde Výběr fakult, kde lze studovat aplikovanou fyziku, je poměrně bohatý. Vybírat můžete z osmi univerzit – Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně, Slezské univerzity v Opavě, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Západočeské univerzity, Ostravské univerzity a Technické univerzity v Liberci.

Předpoklady Kdo se rozhodl pro studium aplikované fyziky, musí počítat s přijímacími zkouškami nejen ze samotné fyziky, ale také z matematiky, výpočetní techniky a v případě některých univerzit také s testy obecních studijních předpokladů. Vše v písemné formě, na ústní zkoušky zde nenarazíte.

Co je náplní studia? Studium je obvykle postaveno na fyzikálně-matematickém základu. Tento základ je dále rozvíjen v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, počítačové technice a programování, v řízení experimentu, moderních elektronických a optických měřících metodách aj. Teoretickou přípravu vždy doplňuje příprava praktická, univerzity jsou vybaveny laboratořemi, často také spolupracují s institucemi jako je Český meteorologický institut, či Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Některé univerzity nabízejí studium pouze jednoho studijního oboru (aplikovaná fyzika), jiné dávají svým studentům možnosti specializace na Fyziku technologických procesů, Fyzikálně-matematické modelování, Fyzikálně-chemické modelování, Biofyziku, Měření a počítačovou prezentaci dat, či Počítačovou techniku a její aplikace.

Předměty Vyjmenovávat všechny předměty zde pochopitelně nelze. Při studiu aplikované fyziky se však setkáte s mnoha předměty nejen fyzikálními, ale také matematickými, chemickými nebo i biologickými. V katalogu můžete nalézt předměty jako je Atomová a jaderná fyzika, Fyzika mikrosvěta, Fyzikální chemie, Vyšší matematika, Preparativní a separační metody, Fyziologie živočichů, Elektřina a magnetismus, Aplikace měřících systémů, či optická komunikace. Mnoho univerzit také nabízí možnost zapsat si předměty, které vypisují jiné fakulty dané univerzity. Najdete-li tedy v katalogu jiné fakulty zajímavý předmět, nic vám nebude stát v cestě, abyste si ho zapsali a rozšířili si tak své obzory.

Uplatnění Absolventi by neměli mít problém najít uplatnění ve firmách, které se zabývají meteorologickou činností, ve výrobě a výzkumu, nebo při navrhování měřících zařízení. Absolvent získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, v elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a měřicích metodách. Porozumí standardním, počítačem řízeným, systémům, v laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci měřicích přístrojů.

Zdroje: Webové stránky jednotlivých fakult